Sudije

Mehanizam ima spisak nezavisnih sudija koji rade za oba ogranka Mehanizma, kao što je predviđeno u Statutu.

Izbor, kvalifikacije i ponovno imenovanje

Sudije bira Generalna skupština Ujedinjenih nacija na mandat od četiri godine, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija može ih ponovo imenovati poslije konsultacija s predsjednicima Savjeta bezbjednosti i Generalne skupštine. 

Statut Mehanizma predviđa da “sudije moraju biti nepristrasne i osobe od integriteta i visokih moralnih kvaliteta koje posjeduju kvalifikacije potrebne za izbor na najviše pravosudne funkcije u zemlji iz koje dolaze”.  Posebna pažnja se posvećuje iskustvu kandidata u svojstvu sudija na MKSR-u ili MKSJ-u. Najviše dvoje sudija na spisku mogu biti državljani iste države.

Generalna skupština je 20. decembra 2011. izabrala prvih 25 sudija s dužeg spiska kandidata koji je dostavio Savjet bezbjednosti, nakon što su ih nominovale države članice Ujedinjenih nacija. Sadašnjih 25 sudija Mehanizma ponovo su imenovane na mandat od dvije godine koji je počeo 1. jula 2022.

Pogledajte najnoviji redoslijed prvenstva sudija u skladu s pravilom 22 Pravilnika o postupku i dokazima.

Rad i naknade

Za svako suđenje ili eventualno prosljeđivanje predmeta u nadležnosti Mehanizma, izuzev za predmete zbog nepoštovanja suda i lažnog svjedočenja, predsjednik će imenovati troje sudija sa spiska sudija koji će predstavljati pretresno vijeće. U svim ostalim slučajevima predsjednik će imenovati jednog sudiju sa spiska sudija da razmotri predmet u prvostepenom postupku. Predsjednik će imenovati vijeće od pet sudija koje će razmatrati žalbe na prvostepene odluke pretresnih vijeća i vijeće od troje sudija koje će razmatrati žalbe na odluke koje donese sudija pojedinac u prvostepenom postupku.

Sudije dolaze u sjedište jednog od dva ogranka Mehanizma samo po potrebi i na zahtjev predsjednika. U mjeri u kojoj je to moguće i shodno odlukama predsjednika, sudije će obavljati svoje funkcije na daljinu.

Sudije neće primati nikakve naknade niti će imati ikakve povlastice zbog toga što se nalaze na spisku. Naknadu će dobiti za svaki dan obavljanja svojih funkcija za Mehanizam nakon što budu imenovani od strane predsjednika.

Sudije Mehanizma su 9. aprila usvojile reviziju Profesionalnog kodeksa sudija Mehanizma (MICT/14/Rev.1), prvobitno usvojenog 11 maja 2015. Ovaj Profesionalni kodeks definiše ključne sudske principe u pogledu nezavisnosti, integriteta, povjerljivosti i vanjskih aktivnosti kao, i žalbeni postupak.

Sudije Mehanizma u njihovom sudskom radu podršku pruža mali tim posvećenog osoblja Vijeća.


Bivše sudije Mehanizma

Judge Mahandrisoa Edmond Randrianirina

Country flag Madagaskar

Sudija Patrick Lipton Robinson

Country flag Jamajka

Sudija Theodor Meron

Country flag Sjedinjene Američke Države

Sudija Bakone Justice Moloto

Country flag Južna Afrika

Sudija Mparany Mamy Richard Rajohnson

Country flag Madagascar

Sudija Dr. Aydin Sefa Akay

Country flag Türkiye

Sudija Solomy Balungi Bossa

Country flag Uganda

Sudija Christoph Flügge

Country flag Nemačka

Sudija Ben Emmerson

Country flag Velika Britanija

Sudija Gberdao Gustave Kam

Country flag Burkina Faso

Sudija Elizabeth Ibanda-Nahamya

Country flag Uganda