O Mehanizmu

Osnivanjem Mehanizma za međunarodne krivične sudove, Savet bezbednosti je pomogao da se obezbedi da se zatvaranjem dva prva ad hoc međunarodna suda ne otvori put vladavini nekažnjivosti.

Predsednik Theodor Meron, u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, 7. juna 2012.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove ima mandat da obavlja više ključnih funkcija Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Obavljajući svoje mnogobrojne funkcije, Mehanizam čuva naslijeđa ova dva pionirska ad hoc međunarodna krivična suda i nastoji da primjenjuje najbolju praksu na polju međunarodnog krivičnog pravosuđa.

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija uspostavio je Mehanizam 22. decembra 2010. kao “jednu novu, malu, privremenu i efikasnu instituciju”. Mehanizam je počeo s radom 1. jula 2012. u Arushi (Tanzanija), odnosno 1. jula 2013. u Haagu (Nizozemska). Ogranak u Arushi je naslijedio funkcije proistekle iz MKSR-a, a ogranak u Haagu funkcuje proistekle MKSJ-a.

Mehanizam je početnih godina djelovao paralelno s MKSR-om i MKSJ-om. Nakon zatvaranja MKSR-a (31. decembra 2015.), i MKSJ-a (31. decembra 2017.), Mehanizam je nastavio da djeluje kao samostalna institucija.