Sudija Florence Rita Arrey

Kamerun

Nakon završene srednje škole Queen of Rosary College (QRC), Okoyong Mamfe, i školovanja pri Kamerunskom koledžu za umetnost, nauku i tehnologiju (CCAST) u Bambiliju, studirala je pravo na Univerzitetu u Lagosu, Nigerija, gde je stekla zvanje diplomiranog pravnika (LLB Hons), i nastavila školovanje na University of London pri Advanced Institute for Legal Studies, gde je stekla diplomu u sastavljanju pravnih tekstova i sertifikat iz međunarodnog prava. Diplomu sudije za prekršaje stekla je pri Nacionalnoj školi za administraciju i sudije za prekršaje ENAM (École Nationale d’Administration et de Magistrature) u Yaoundeu.

FUNKCIJE OBAVLJANE U KAMERUNU

1974.

1974. - prva žena imenovana za državnog tužioca u prvostepenom sudu
predsednica Prvostepenog suda u Tikou
pravna savetnica Apelacionog suda
potpredsednica Apelacionog suda
sudija Visokog suda

1990. prva žena imenovana za predsedavajućeg sudiju Apelacionog suda
2000.

sudija Vrhovnog suda Kameruna
Donela je nekoliko presuda koje su predstavljale presedan u vezi s pravima žena i devojčica na vlasništvo imovine i pravo nasledstva u Kamerunu.

MEĐUNARODNA KARIJERA

2003. Generalna skupština Ujedinjenih nacija ju je izabrala za sudiju ad litem Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, u rangu pomoćnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Bila je prvi državljanin Kameruna izabran tu poziciju.
2011. Izabrana za potpredsednicu Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu
2011. Izabrana za sudiju Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (“Mehanizam”)
2010. Bila je među 50 žena kojima je odata počast tokom proslave 50. godišnjice nezavisnosti Kameruna
2003. to 2012. Od 2003. do 2012, kao sudija Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (“MKSR”), učestvovala je u brojnim presudama i odlukama kojima je rečeno NE nekažnjivosti.
2014. Appointed Director of Judicial Professions, in the Ministry of Justice Cameroon

UDRUŽENJA

  • Međunarodno udruženje žena sudija - potpredsednica
  • FIDA - članica
  • Udruženje sudija za prekršaje i sudija anglosaksonskog prava – prva predsednica Kamerunskog odeljenja
  • Društvo za reformu krivičnog prava - članica
  • Kamerunsko udruženje žena sudija - predsednica