Sredstva javnog informisanja

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (dalje u tekstu: Mehanizam) shvata značajnu ulogu medija u omogućavanju šireg pristupa svom radu. Uz odgovornost za zaštitu integriteta sudskog postupka, Mehanizam je opredijeljen za pomoć medijima u obezbjeđivanju korektnog i tačnog izvještavanja o svom radu.

Opšte informacije i sudski materijal

Predstavnici sredstava javnog informisanja koje interesuju aktivnosti Mehanizma, materijali za medije, kao i sudski materijali (uključujući optužnice, pravne podneske, fotografije, snimke iz sudnica, itd.) mogu stupiti u kontakt sa Službom za odnose s javnošću e-mailom na adresu mict-press [at] un.org ili telefonom na broj +255 (0)27 256 5376 (Arusha) ili +31 (0)70 512 5691 ili 5231 (Haag).

Za prijem saopštenja za štampu i drugih obavještenja, prijavite se na našu mailing listu.

Novinari nas takođe mogu pratiti na Twitteru, Facebooku, YouTubeu, Flickru, LinkedInu i Instagramu.

Zahtjevi za intervjue

Da bi se zatražio intervju s nekim od zvaničnika sudskih vijeća ili Sekretarijata iz bilo kojeg ogranka Mehanizma, molimo vas da stupite u kontakt sa Službom za odnose s javnošću e-mailom na adresu mict-press [at] un.org ili telefonom na broj +255 (0)27 256 5376 (Arusha) ili +31 (0)70 512 5691 ili 5231 (Haag).

Za intervju s nekim zvaničnikom Tužilaštva, molimo vas da se obratite e-mailom na adresu ContactOTP [at] un.org ili telefonom na broj +31 (0)70 512 5278.

Zahtjevi za audio-vizuelni materijal i fotografije

Audio-vizuelni materijal u vezi s mandatom Mehanizma, aktivnostima i relevantnim događajima, kao i snimke rasprava, uključujući prva stupanja pred Sud i izricanja presuda, mogu se pogledati na Youtube kanalu i na websiteu Mehanizma.

Kako biste zatražili dodatne materijale iz predmeta Mehanizma u kojima je postupak u roku, možete stupiti u kontakt sa Službom za odnose s javnošću e-mailom na adresu mict-press [at] un.org ili telefonom na broj +255 (0)27 256 5376 (Arusha) ili +31 70 512 5691 or 5231 (Haag).

Za snimke iz okončanih predmeta vođenih pred Međunarodnim krivičnim sudom za Ruandu (MKSR), molimo vas da stupite u kontakt sa Službom Mehanizma za arhiviranje i dokumentaciju u Arushi e-mailom na adresi marsarusha [at] un.org ili telefonom na broj +255 27 256 5509.

Za snimke iz okončanih predmeta vođenih pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), molimo vas da stupite u kontakt sa Službom Mehanizma za arhiviranje i dokumentaciju u Haagu e-mailom na adresi marshague@un.org.

Širok spektar fotografija rasprava, aktivnosti i događaja na Mehanizmu može se preuzeti s Flickr računa Mehanizma. Kako biste zatražili dodatni materijal, molimo vas da stupite u kontakt sa Službom za odnose s javnošću.

Cjelokupan audio-vizuelni materijal i fotografije stavljaju se na raspolaganje besplatno, bez autorskih prava. Međutim, od vas se očekuje da navedete da je materijal stavljen na raspolaganje ljubaznošću Mehanizma. 

Prisustvo raspravama

Rasprave na suđenjima pred Mehanizmom su, u načelu, otvorene za javnost i mogu im prisustvovati predstavnici medija. U redovne dane rasprava, nije potrebna prethodna akreditacija. Kako bi mogli prisustvovati, novinari moraju predočiti važeću ličnu ispravu s fotografijom i važeću novinarsku karticu na ulazu u zgradu Mehanizma.

Za ročišta od velikog interesa za javnost (npr. prvo stupanje pred sud, početak suđenja, izricanje presude) može se tražiti prethodna registracija. Prije takvih ročišta, informacije o akreditaciji novinara i relevantnim procedurama biće saopštene na websiteu Mehanizma i podijeljene e-mailom novinarima koji su na mailing listi. Kako biste se prijavili za dobivanje vijesti Mehanizma, molimo vas da pošaljete e-mail na adresu mict-press [at] un.org.

Javne rasprave mogu se takođe pratiti na web-stranici Mehanizma (Arusha, Haag) Prijenos suđenja s odgađanjem prijenosa od 30 minuta, osim ukoliko se ne radi o ročištima za prvo stupanje pred Sud ili za izricanje presude, u kom slučaju se prijenos s ročišta može emitovati uživo. Molimo vas da konsultujete Sudski kalendar za najnovije informacije o predstojećim raspravama.

Praktične informacije

Molimo vas da imate u vidu da zgrada Mehanizma u Arushi ima na raspolaganju ograničeni prostor za parkiranje. Predstavnici medija takođe mogu parkirati izvan parkinga zgrade Mehanizma i ulaziti pješice.

U Haagu, parkiranje nije dozvoljeno u krugu zgrade Mehanizma. Mediji mogu koristiti prostor za parkiranje koji nudi World Forum, kao i one na okolnom području. Novinari se ljubazno umoljavaju da koriste glavni ulaz koji se nalazi na adresi Churchillplein 1.

Sve osobe koje ulaze u zgradu Mehanizma u bilo kom ogranku podvrgavaju se bezbjednosnim provjerama lica i stvari. Nikome neće biti dozvoljen ulaz u zgradu bez potpunog povinovanja zahtjevima službenika obezbjeđenja Mehanizma. 

Medijima je dozvoljeno filmsko ili audio snimanje razgovora ispred zgrada Mehanizma. Međutim, nikakvo filmsko ili audio snimanje, kao ni fotografiranje, nije dozvoljeno u zgradama bez prethodnog pismenog odobrenja Službe za odnose s javnošću.

Uređaji za snimanje, kamere, laptopi i telefoni nisu dozvoljeni na javnim galerijama sudnica. Molimo vas da takve elektronske uređaje ostavite kod Obezbjeđenja u ormarićima s bravom na glavnom ulazu. Ako koristite ormariće, molimo vas da planirate dodatno vrijeme za pohranjivanje vaših predmeta. Molimo vas da imate u vidu da Mehanizam ne snosi odgovornost za eventualne izgubljene predmete ili oštećenja bilo kog predmeta ili opreme.

Pozivamo vas da pažljivo pročitate pravila ponašanja prije ulaska na javnu galeriju. 

Postupke možete pratiti na jeziku koji se koristi u sudnici, na engleskom ili na francuskom jeziku i na jeziku optuženog. Kanali za razne jezike označeni su na javnoj galeriji.

Novinari koji rade na Mehanizmu imaju neposredan pristup osoblju za odnose s javnošću koje im pomaže u radu. Pored toga, novinarima je dostupan Wi-Fi u svakom trenutku i, tokom medijskih događaja od velikog interesa za javnost, i kancelarijski prostor s priključcima za struju.

Važno

Vijeće može odrediti da se određeni postupci u sudnici moraju voditi na potpuno ili djelimično zatvorenoj sjednici, kako bi se zaštitila bezbjednost žrtava i svjedoka ili povjerljivost osjetljivog dokaznog materijala. Pored toga, zatvorena sjednica može biti naložena u toku rasprave i može trajati od nekoliko minuta do više sati ili dana.