Sudija William H. Sekule

Ujedinjena Republika Tanzanija
Judge William H. Sekule

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 20. decembra 2011. izabrala sudiju Sekulea za sudiju Mehanizma za međunarodne krivične sudove, na četvorogodišnji mandat, koji je stupio na snagu 1. jula 2012.

U martu 2013, sudija Sekule je postao sudija Žalbenog veća Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (“MKSR”) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao žalbeni sudija u Hagu, što je dužnost koju je obavljao do 30. aprila 2015.

Pre nego što je postao sudija Žalbenog veća, sudija Sekule je obavljao dužnost sudije MKSR od maja 1995. do marta 2013, u Arushi, Tanzanija.

Takođe je bio predsedavajući sudija Pretresnog veća II od juna 1995. do juna 1999, i ponovo od juna 2001. do marta 2013.

Sudija Sekule je rođen 1944. godine. Pre dolaska na Međunarodni sud radio je u Državnom tužilaštvu Tanzanije kao državni tužilac, viši državni tužilac i vrhovni državni tužilac, od 1970. do 1979.

Bio je šef Državnog tužilaštva Ujedinjene Republike Tanzanije od oktobra 1979. do aprila 1987. godine.

Obavljao je dužnost sudije Visokog suda Tanzanije od aprila 1987. do juna 2004. godine.

Sudija Sekule je bio član upravnog odbora Pravnog fakulteta Univerziteta u Dar es Salaamu i radio u Upravi za policiju i kazneno-popravne ustanove od 1978. do 1987. godine.

Učestvovao je na VI i VII kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminaliteta i postupanju prema delinkventima 1980. u Karakasu (Venecuela), i 1985. u Milanu (Italija). Takođe je učestvovao u Pripremnom sastanku afričkog regiona za VII kongres Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminaliteta i postupanju prema delinkventima u Addis Abebi (Etiopija) 1983. godine, gde je takođe izabran za potpredsedavajućeg tog sastanka. Sudija Sekule je prisustvovao 39. (1983.) i 40. (1984.) sednici Komisije Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi (Švajcarska) u svojstvu zamenika vođe delegacije Ujedinjene Republike Tanzanije.

Sudija Sekule je diplomirao pravo na Univerzitetskom koledžu Univerziteta Istočne Afrike u Dar es Salaamu 1970. godine.