Vijesti

Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove saslušalo usmene argumente u predmetu Mladić

Haag, 26. avg. 2020.

Žalbeno vijeće

Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), u sastavu  sudija Prisca Matimba Nyambe, predsjedavajuća, sudija Aminatta Lois Runeni N’gum, sudija Gberdao Gustave Kam, sudija Seymour...

Detaljnije

Žalbeni pretres u predmetu Ratko Mladić biće održan 25. i 26. augusta 2020. godine: Praktične informacije i kontekst predmeta

Haag, 19. avg. 2020.

Žalbeni pretres u predmetu Ratko Mladić

Žalbeni pretres u predmetu Tužilac protiv Ratka Mladića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (“Mehanizam”) održaće se u utorak, 25. augusta 2020., i srijedu, 26. augusta 2020., u Sudnici I...

Detaljnije

Mehanizam obilježio dvadeset pet godina od genocida u Srebrenici

Arusha, Haag, 11. juli 2020.

The three Principals of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (Mechanism), President Carmel Agius, Prosecutor Serge Brammertz and Registrar Abubacarr Tambadou, today joined in marking the twenty-fifth...

Detaljnije

Generalni sekretar UN-a imenovao g. Abubacarra Marie Tambadoua za sekretara Mehanizma

Arusha, Haag, 2. juli 2020.

Gdin. Abubacarr Marie Tambadou

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija António Guterres danas je objavio imenovanje g. Abubacarra Marie Tambadoua iz Republike Gambije za novog sekretara Mehanizma, počevši od 1. jula 2020.

Generalni sekretar UN-a ponovo imenovao sudiju Carmela Agiusa za predsjednika Mehanizma i obnovio mandate sudija Mehanizma

Arusha, Haag, 30. juni 2020.

Predsednik Carmel Agius

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija António Guterres imenovao je sudiju Carmela Agiusa za drugi mandat na funkciji predsjednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), u periodu od 1. jula 2020. do...

Detaljnije

Savjet bezbjednosti UN-a ponovo imenovao tužioca Sergea Brammertza i završio ispitivanje ostvarenog napretka u radu Mehanizma

Arusha, Haag, 26. juni 2020.

Tužilac Serge Brammertz

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, rezolucijom 2529 (2020), juče je ponovo imenovao Sergea Brammertz na novi mandat kao tužioca Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), za period od 1. jula 2020...

Detaljnije

Program video predavanja o naslijeđu MKSJ-a zaključen predavanjem sekretara Eliasa

Haag, 17. juni 2020.

Sekretar Olufemi Elias

Prvi ciklus Interuniverzitetskog programa video predavanja (dalje u tekstu: Program) “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ-om” zaključen je danas predavanjem koje je održao g. Olufemi Elias, sekretar...

Detaljnije

Predsjednik Agius izvijestio Savjet bezbjednosti UN-a o napretku u radu Mehanizma

Arusha, Haag, 8. juni 2020.

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), sudija Carmel Agius, danas je predočio šesnaesti izvještaj o ostvarenom napretku u radu Mehanizma Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija (...

Detaljnije

Tužitelj Serge Brammertz se obratio Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda

Arusha, Haag, 8. juni 2020.

Tužitelj Serge Brammertz

Tužilac Tužilaštva Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS) Serge Brammertz danas se obratio Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija (SBUN).

Tužilac Brammertz održao sastanak sa tužiteljkom za ratne zločine Srbije

Haag, 13. maj 2020.

Tužilac Serge Brammertz

U utorak 12. maja 2020. godine, glavni tužilac Mehanizma Serge Brammertz održao je telefonski sastanak sa Snežanom Stanojković, glavnom tužiteljkom za ratne zločine Srbije, u sklopu priprema za njegov redovni šestomesečni...

Detaljnije