Sudija Ivo Nelson de Caires Batista Rosa

Portugal
Judge Ivo Nelson de Caires Batista Rosa

Education

Institucija (datum od - do)

Stečene kvalifikacije i diplome:

Centar za pravosudne studije (1991–1993)

Sudija

Pravni fakultet –Univerzitet u Coimbri (1985–1990)

Diploma pravnog fakulteta

Trenutna funkcija: sudija, voditelj obuke, koordinator obuke i mentor

Godine na poziciji: sudija od 1993.

Najvažnije kvalifikacije: Sudija od 1993. s iskustvom u nekoliko oblasti (krivično pravo, građansko pravo, porodično pravo i radno pravo). Osim toga, posedujem značajno iskustvo u krivičnom pravu i krivičnim postupcima, jer sam obavljao sudijske funkcije u vezi s istragama zločina terorizma, krijumčarenja narkotika, pranja novca, korupcije, te ekonomskog i finansijskog kriminaliteta, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. U oblasti obuke, radim u Portugalskom centru za pravosudne studije od 2006 godine, a takođe sam bio sudija-mentor za sudije iz zemalja u razvoju, s iskustvom u azijskim i afričkim državama, konkretno Istočnom Timoru i Gvineji Bisao. U prvom slučaju, učestvovao sam u programu Ujedinjenih nacija za osnaživanje pravosudnog sistema, a u drugom u projektu koji je finansirala Evropska unija koji je imao za cilj učvršćivanje vladavine prava. U Istočnom Timoru obavljao sam funkciju privremenog predsednika Apelacionog suda.

Konkretno regionalno iskustvo:

Istočni Timor

Datum od - do

Istočni Timor

2006–2009.

Gvineja Bisao

2009–2010.

Profesionalno iskustvo:

Datum od - do

Lokacija

 

Pozicija

Opis

1990–1991.

Lisabon

Udruženje pravnika

Pravna obuka

 

1991.

Funchal

Gradsko veće Funchala

Pravni savetnik

 • Donošenje odluka u administrativnim sporovima
 • Istrage disciplinskih sporova iz radnog odnosa

1993–1997.

Funchal

Portugalska država

Sudija Suda opšte nadležnosti

 • Pripremanje i predsedavanje suđenjima u vezi s krivičnim, građanskim i porodičnim pravom i donošenje odluka
 • Krivični postupci

1997-1999.

Funchal

Portugalska država

Sudija Suda za radne sporove

 • Predsedavanje u suđenjima u radnim sporovima i donošenje pravosnažnih odluka

1999–2000.

Lisabon

Portugalska država

Sudija Građanskog suda

 • Predsedavanje u suđenjima u građanskim i korporativnim parnicama i donošenje pravosnažnih odluka

2000–2002.

Funchal

Portugalska država

Sudija Građanskog i krivičnog suda

 • Predsedavanje u krivičnim postupcima u kojima je predviđena kazna veća od pet godina zatvora
 • Donošenje odluka
 • Predsedavanje u građanskim parnicama i donošenje pravosnažnih odluka

2002–2003.

Lisabon

Portugalska država

Sudija Suda za porodično pravo i građanskog suda

 • Pripremanje i donošenje presuda u suđenjima u vezi s porodičnim pravom (uključujući maloletnike)
 • Predsedavanje u građanskim parnicama i donošenje pravosnažnih odluka

2003–2005.

Lisabon

Portugalska država

Sudija specijalizovan za krivično i građansko pravo

 • Predsedavanje u krivičnim postupcima u kojima je predviđena kazna veća od pet godina zatvora
 • Donošenje odluka
 • Predsedavanje u građanskim parnicama i donošenje pravosnažnih odluka

2005–2006.

Lisabon

Portugalska država

Sudija za krivične postupke u Centralnom sudu za krivične postupke

 • Pribavljanje krivičnih dokaza
 • Nadležnost u vezi s istragama terorističkih zločina, krijumčarenja narkotika, pranja novca, korupcije, ekonomskog i finansijskog kriminaliteta, na nacionalnom i međunarodnom nivou

2006–2008.

Istočni Timor

Ujedinjene nacije (Program za  za osnaživanje pravosudnog sistema)

Sudija u Okružnim sudovima Istočnog Timora Sudija-mentor lokalnim sudijama

 • Presude u građanskim, radnim, porodičnim i administrativnim postupcima
 • Predsedavanje u suđenjima u krivičnim i građanskim postupcima
 • Sudija-mentor za sedam sudija iz Istočnog Timora u Okružnom sudu u Diliju
 • Razvijanje saradnje s Centrom za pravosudnu obuku u Istočnom Timoru

2008–2009.

Istočni Timor

Ujedinjene nacije (Program za  za osnaživanje pravosudnog sistema)

Sudija Vrhovnog suda

Sudija-mentor lokalnim sudijama

 • Sudija Vrhovnog suda specijalizovan za pravosnažne krivične presude, žalbe u vezi s građanskim, administrativnim, ustavnim i izbornim sporovima
 • Davanje mišljenje o zakonodavnim planovima i predlozima

2009–2010.

Gvineja Bisao

Evropska unija (PAOSED – Program za podršku organima uprave i jačanje  vladavine prava)

Sudija-mentor za krivično pravo

 

2009–do sada

Lisabon

Portugalska država

Sudija specijalizovan za krivično pravo

 • Predsedavanje u krivičnim postupcima u kojima je predviđena kazna veća od pet godina zatvora
 • Donošenje odluka
 • Predsedavanje u suđenjima u vezi s vojnim pitanjima  

2010.

Lisabon

Evropska unija (PAOSED – Program za podršku organima uprave i jačanje  vladavine prava)

Sudija-mentor za krivično pravo

 

2010.

Lisabon

 

Pravosudni koordinator i mentor za obuku sudija iz Istočnog Timora u Portugalu