Sudija Lee G. Muthoga

Kenija

Sudija Lee G. Muthoga, državljanin Kenije, rođen je 1945. godine.

Pravno obrazovanje stekao je na University of East Africa u Dar es Salaamu, gde je diplomirao pravo 1970. godine.

Bavio se pravnom strukom u Keniji (od 1971. do 2003.) i imenovan je na funkcije predsedavajućeg Udruženja pravnika Kenije, predsednika Afričke advokatske komore te brojne druge funkcije u profesionalnom i društvenom životu.

Stekao je zvanje člana Zvaničnog instituta za arbitražu (CIArbs) bio uključen u brojne lokalne i nekoliko međunarodnih arbitraža koje su uključivale velike lokalne i međunarodne privredne subjekte.

Sudija Muthoga je imenovan u zvanje Visokog zastupnika i zaslužnog člana Udruženja pravnika Kenije 2006. godine.

Sudija Muthoga je 2003. godine izabran za ad litem sudiju Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) u Arushi, što je funkcija koju je obavljao do 30. juna 2012. godine.

U tom svojstvu zasedao je u većima koja su postupala u nekoliko predmeta uključujući:­

Tužilac protiv Casimira Bizimungua i drugih.; Tužilac protiv Mike Muhimane; Tužilac protiv Protaisa Zigiranyirazoa; Tužilac protiv Leonidasa Nshogoze; Tužilac protiv Dominiquea Ntawkulilyayoa; Tužilac protiv Jean-Baptistea Gatetea i Tužilac protiv Idelphonsea Nizeyimane u kojem je bio predsedavajući sudija.

Takođe je zasedao u većima koja su postupala u nekoliko postupaka po zahtevima u skladu s pravilom 11bis u kojima je zahtevano prosleđivanje predmeta nacionalnim pravosudnim sistemima poput:­

Tužilac protiv Laurenta Bucyibaruta koji je prosleđen Francuskoj; Tužilac protiv Wenceslasa Munyeshyaka koji je takođe prosleđen Francuskoj; Tužilac protiv Yussufa Munyakazija u kojem je zahtev odbačen; Tužilac protiv Kayisheme u kojem je zahtev odbačen; Tužilac protiv Sikubwaboa u kojem je zahtev odobren i Tužilac protiv Bernarda Munyagisharija, koji je takođe odobren.

Za sudiju Mehanizma za međunarodne krivične sudove je izabran 2012. što je funkcija koju i dalje obavlja.

Otkako je u junu 2012. napustio MKSR, bavio se konsultantskim poslovima kao glavni konsultant u Centru za intelektualne resurse (Intellectual Resources Centre (E.A) Ltd), kao specijalista za pitanja u vezi s pravom, pravdom i ustavnošću, a takođe se bavio obukom sudija i sudija za prekršaje pri Kenijskom institutu za pravosudnu obuku u Najrobiju.

Govori engleski i svahili.