Sudija Jean-Claude Antonetti

Francuska

Datum i mesto rođenja: 13. juli 1942., Francuska

Profesionalno iskustvo
1977 Prvobitno je radio kao državni službenik, a zatim započinje pravosudnu karijeru 
1979 - 1984 počeo raditi u Ministarstvu pravde gdje je obavljao dužnost šefa Kabineta direktora Uprave zatvora, a zatim šefa Kabineta direktora Službe za civilne poslove i čuvara pečata
1984 - 1986 pravni savjetnik za pitanja evropske ekonomske saradnje
1986 - 1987 šef Odjela za komunikacije pri Ministarstvu pravde
1987 javni tužilac (Procureur de la République) u Senlisu, Oise, Francuska
1991 - 1995 potpredsjednik Višeg suda u Parizu (Tribunal de Grande Instance de Paris), Francuska
1997 - 1998 potpredsjednik Višeg suda u Parizu (Tribunal de Grande Instance de Paris), Francuska
1995 - 1997 pravni savjetnik francuskog premijera
1998 - 2002 pravni savjetnik francuskog premijera, g. Jacquesa Chiraca
juli 2002 predsjedavajući sudija Apelacionog suda u Parizu, Francuska
2002. do danas član Savjetodavne komisije za ljudska prava
2003 - 2016 sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju