Sudija Graciela S. Gatti Santana

Urugvaj

Sudija Graciela Gatti Santana je rođena 1. avgusta 1964. godine u Montevideu, Urugvaj.

Sudija Gatti diplomirala je kao javni notar 1987. godine, a 1988. stekla je diplomu prava na Fakultetu za pravo i društvene nauke Univerziteta Republike Urugvaj (“UDELAR”). Završila je postdiplomski kurs vođenja pravnih sporova na Univerzitetu u Alicanteu, Španija (2008).

Od 1987. do 1992. godine sudija Gatti radila je kao javni notar i pravnik.  

U pravosuđu radi od jula 1992. godine, a funkciju sudije obavlja od 1994. godine, raspoređena u različitim sudovima na raznim lokacijama u Urugvaju. Od 2006. do 2008. bila je sudija Krivičnog suda 7. okruga u Montevideu (glavnom gradu Urugvaja), a 2009. je prešla u Krivični sud specijalizovan za organizovani kriminal u 1. okrugu, koji je osnovan u to vreme.

U junu 2012. unapređena u Apelacioni sud 4. okruga (nadležan za građanske parnice) i, na kraju, u martu 2016, prešla je u Apelacioni krivični sud 1. okruga (pozicija koju trenutno zauzima).

Sudija Graciela Gatti predavač je privatnog međunarodnog prava na Fakultetu za pravo i društvene nauke Univerziteta Republike Urugvaj (UDELAR), te na Pravosudnoj akademiji Urugvaja (Centro de Estudios Judiciales del Uruguay), gde predaje pravo ljudskih prava i trenutno vodi različite kurseve za sudije u vezi s krivičnim proceduralnim pravom.

Od 2015. godine je konsultant Vrhovnog suda Urugvaja u procesu primene novog zakona o krivičnom postupku.