Sudija Alphons M.M. Orie

Holandija

Rođen: 23. novembra 1947, Groningen, Holandija

Obrazovanje:

1958. – 1966.  Gimnazija – prirodni smer

1966. – 1971.  Pravno obrazovanje, Univerzitet u Leidenu, magistrirao pravo, smer Evropsko pravo (krivično pravo), Slobodni univerzitet (Free University), Brisel

Jezici: Tečno govori engleski, francuski i nemački

Profesionalno iskustvo:

2011. do sada sudija, Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove

2001. do sada predsedavajući sudija Pretresnog veća I, trenutno predsedava u postupku u predmetu Mladić

1997. – 2001.  sudija Vrhovnog suda Holandije (2. veće – krivični predmeti)

1995. – 1997.  dodeljeni branilac, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju

1995. – 1997.  Partner u advokatskoj kancelariji Wladimiroff & Spong, Hag, specijalizovao se za krivično pravo i međunarodne krivične predmete, (uključujući prekograničnu odbranu, izručenje, prebacivanje zatvorenika, međunarodnu pravosudnu saradnju i krivične predmete pred Vrhovnim sudom)

1994. – 1997.  pomoćni sudija Apelacionog suda, Amsterdam

1980. – 2003.  jedan od osnivača i predsedavajući Udruženja za međunarodno krivično pravo (Gezelschap voor internationaal Strafrecht)

1980. – 1997.  advokat pri Vrhovnom sudu Holandije

1971. – 1980.  predavač, Univerzitet u Leidenu, Odsek za krivično pravo

Članstvo:

2015. – 2017.  predsednik Disciplinske žalbene komisije Specijalnog suda za Liban

2014. do sada član Stalnog arbitražnog suda, Holandska grupa

2001. do sada član Komiteta za pravilnik MKSJ i Kolegijuma MKSJ

1998. do sada sudija imenovan kraljevskim dekretom, Disciplinski žalbeni sud Advokatske komore Holandije (na odsustvu od 17. novembra 2001.)

1983. – 1996.  član ad hoc zakonodavnih savetodavnih odbora koji holandskog ministra pravde savetuju o pitanjima međunarodnog krivičnog prava

2000.               član delegacije koja je savetovala Ministarstvo pravosuđa Republike Češke u vezi s međunarodnom krivičnom saradnjom i krivičnim pravom

1997. – 1998.  član ad hoc neformalne radna grupe koja je pomagala holandskom ministru spoljnih poslova u pripremi Rimske konferencije o uspostavljanju Međunarodnog krivičnog suda

1994.               član ad hoc neformalne radne grupe koja je pomagala sekretaru MKSJ u pripremi Uputstva o dodeli branioca po službenoj dužnosti

1992. – 1996.  član ad hoc neformalne radna grupe koja je pomagala holandskom ministru pravde po pitanjima a) pozicije optuženog u polju međunarodne saradnje u krivičnim stvarima; b) revizije procedura Vrhovnog suda u krivičnim predmetima; i c) administrativnim sankcijama za saobraćajne prekršaje

1989. – 1990.  član Odbora advokatske komore zastupnika pred Vrhovnim sudom Holandije

Odlikovanja:

2015.   počasni doktorat Slobodnog univerziteta u Amsterdamu

2008.   odlikovan ordenom Oranje Nassau