Sudija Seymour Panton

Jamajka
Judge Seymour Panton

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Član Advokatske komore Lincoln’s Inn, London

1968.

Predsednik Apelacionog suda Jamajke

2007–2016.

Sudija Apelacionog suda i vršilac dužnosti sudije Apelacionog suda

1999–2007.

Mlađi sudija, vršilac dužnosti mlađeg sudije, sudija za prekršaje

1998–1999.

Pomoćnik sudskog savetnik u Sudu u Luceai, okrug Hanover

1986–1999.

Sudski savetnik i zamenik sudskog savetnika

1981–1986.

Vršilac dužnosti javnog tužioca

1978–1986.

Državno javno tužilaštvo

1964–1966.

Pravni savetnik državnog tužioca Kajmanskih Ostrva

1969–1971.

Viši javni tužilac u Vladi Kajmanskih Ostrva

1969.

Vršilac dužnosti sudije Visokog suda, Vlada Kajmanskih Ostrva

1971–1973.

 

DRUGA IMENOVANJA

Član

Arbitražni sud Sekretarijata Komonvelta                                     2008–do danas

Član saveta

Udruženje sudija i sudija za prekršaje Komonvelta                      1982–1988.

Predsednik Kriket saveza Kajmanskih Ostrva                              1977–1978.

Bivši potpredsednik Udruženja sudija za prekršaje, Jamajka.

Bivši predavač na Pravnom fakultetu Norman Manley.

Bivši predavač i ispitivač na ispitima za administrativno osoblje u pravosuđu.

NAGRADE

Nacionalni orden Jamajke, jul 2007.

Orden za zasluge (Commander of the Order of Distinction ili “CD”) za “izuzetni doprinos pravosuđu” 2006.

Dobitnik Fullbrightove stipendije kako bi proučavao funkcionisanje američkog pravosudnog i zakonodavnog sistema, 1990.

Nagrada jamajkanske Advokatske komore Cornwall Bar za “izuzetni doprinos pravnoj profesiji” 2007.

Nagrada jamajkanske Advokatske komore Cornwall Bar za “izuzetni doprinos pravnoj profesiji” 1995.