Zaposlenje

Mehanizam zapošljava osoblje u skladu s pravilima Ujedinjenih nacija o zapošljavanju profesionalnih i opštih kategorija osoblja na radna mesta ograničena na Mehanizam.

Sva oglašena radna mesta nalaze se u jednom od dva ogranka Mehanizma: u Arushi, Tanzanija, ili u Hagu, Holandija. Sve prijave moraju se podneti putem portala Ujedinjenih nacija za zapošljavanje.

Interni kandidati: Inspira Human Resources Gateway
Spoljni kandidati: United Nations Careers


Spisak oglašenih radnih mesta na MMKS dostupan je na engleskoj verziji ovog vebsajta.