Sudija Prisca Matimba Nyambe

Zambija

Rođena: 31. decembra 1951. godine
Državljanstvo: zambijsko
Jezici: tečno govori jezike (i) engleski; (ii) tonga; (iii) soli; (iv) nyanja i (v) bemba
Služi se: jezicima (i) francuski (ii) svahili i (iii) lozi

Obrazovanje i profesionalne kvalifikacije:

1982. Imenovana za zastupnika na Visokom sudu i Vrhovnom sudu Zimbabvea
1978. Imenovana za zastupnika na Visokom sudu i Vrhovnom sudu Zambije
1975. L.L.B. Degree with honours, University of Zambia

Trenutna funkcija:

1) Sudija Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (“Mehanizam”)
2) Sudija Visokog suda Zambije od 2006. godine

Profesionalno iskustvo:

2011. Izabrana za sudiju Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove
2006. do sada Sudija Visokog suda Zambije
2005. Izabrana za sudiju ad litem na MKSJ
2002–2006. Pravni savetnik Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR)
2000–2002. Šef službe, Služba za opšta pravna pitanja, MKSR
1996–2000. Viši pravni savetnik, šef Odseka za organizaciju i podršku rada sudnica, MKSR
1992–1996. Privatna advokatska praksa
1984–1992. Pravni savetnik Centralne banke Zambije
1980–1984. Viši sudija za prekršaje, Harare i Gwelo, Zimbabve
1978–1980. Stalni sudija za prekršaje, Kabwe, Zambija

Specijalne dužnosti i ostala radna iskustva:

2004.   Predsedavajuća studijske grupe koju je oformio vršilac dužnosti predsednika Vrhovnog suda Zambije za osnivanje odseka Visokog suda Zambije
2009. Vođa projekta: Inicijativa pravosuđa Zambije da se nadležnost za teška krivična dela u oblasti ekonomije i korupcije proširi sa Suda za prekršaje na Visoki sud
2008.  Saradnik u Misiji direktnog kontakta s Etiopijom pri Međunarodnoj organizaciji rada u Ženevi
2007. Učesnik misije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Demokratskoj Republici Kongo: “Pravda za žrtve seksualnog nasilja u Kongu”, koja je bila usredsređena na mesto Bunia u distriktu Ituri
1995. Stručnjak za ljudska prava/međunarodni posmatrač pri Međunarodnoj komisiji pravnika na suđenju bivšem predsedniku Malavija, dr Hastingsu Kamuzuu Bandi, i dvojici drugih optuženih za kršenja ljudskih prava
1994. Stručnjak za ljudska prava/međunarodni posmatrač pri Međunarodnoj komisiji pravnika na višestranačkim predsedničkim i parlamentarnim izborim, Malavi
1993. Stručnjak za ljudska prava/međunarodni posmatrač pri Međunarodnoj komisiji pravnika i koordinator posmatračke misije Ujedinjenih nacija u Malaviju tokom nacionalnog referenduma o budućem političkom sistemu u Malaviju

Imenovanja:

1995. Savetnica Agencije za privatizaciju Zambije
1994. Članica Upravnog odbora banke Cavemont Merchant (Z) Ltd.
1994. Članica odbora Poreske uprave Zambije, potpredsednica
1993.   Članica studijske grupe koju je imenovao ministar finansija Republike Zambije za reviziju i reformu finansijskog sistema u Zambiji
1992. Članica Državne izborne komisije Zambije – imenovana od strane predsednika Republike Zambije
1991. Osnivač i članica odbora Nezavisnog tima za nadgledanje izbora u Zambiji (Zambia Elections Independent Monitoring Team ili ZIMT)
1989. Članica Parlamentarnog komiteta pravnih stručnjaka za utvrđivanje činjenica – imenovanog od strane predsednika Vlade Republike Zambije da istraži eventualne diskriminatorske zakone protiv žena u vladinim organima i državnim telima i podnese izveštaj o tome
2016.  Osnivač i članica odbora organizacije Amref Health, Afrika, Zambija

Pozicije na koje je izabrana:

1982–1994. Izabrana za članicu saveta Udruženja pravnika Zambije
1992. Izabrana za člana Udruženja pravnika Zambijskog Univerziteta
1994–1996. Izabrana za potpredsednicu Udruženja pravnika Zambije

Simpozijumi:

Tokom godina sam širom Afrike, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država  organizovala i učestvovala u konferencijama, radionicama i seminarima na temu demokratije, ljudskih prava, međunarodnih finansija i pitanja trgovine. Posebno sam se bavila pitanjima prava žena i dece, rodnih zločina te integracije međunarodnih pravnih standarda u nacionalne pravosudne sisteme.

24. februar 2014.
Sudijski simpozijum koji je organizovala Komisija za razvoj prava u Zambiji: “Reforma sistema krivičnog prava u Zambiji

24-26. maj 2002. (Arusha, Tanzanija)
Učesnica u seminaru o afričkom dijalogu: “Promovisanje pravde i pomirenja u Africi, izazovi za ljudska prava i razvoj”, koji je organizovala Kancelarija visokog komesara za ljudska prava

16-20. jun 1997. (Ženeva, Švajcarska)
Ekumenski centar, Bossy, Kanton Ženeva, Švajcarska: učesnica radne grupe o “Razvoju zajedničkih procedura i standarda za programe zaštite svedoka MKSR i MKSJ”, koju je organizovala organizacija Coordination of Women’s Advocacy

6-8. april 1998. (Ženeva, Švajcarska)
Međunarodna organizacija rada, Ženeva, Švajcarska: učesnica simpozijuma “Žene, rat i pravda”

april-maj 1994. (Malavi, širom zemlje)
Održala niz radionica i seminara za nevladine organizacije i političke partije o njihovoj ulozi u nadgledanju izbora u višestranačkom sistemu, te niz seminara i radionica iz građanskog obrazovanja širom Malavija o ulozi pripadnika policije tokom i nakon višestranačkih izbora

6-8. jul 1994. (Windhoek, Namibija)
Učesnica seminara o “Promovisanju demokratije, ljudskih prava i razvoja” u organizaciji Sekretarijata Komonvelta

maj 1993. (Malavi, širom zemlje)
Conducted a series of workshops/seminars for church leaders, NGOS, and the public on the “The Secrecy of the Ballot and Universal Suffrage”

decembar 1993. (Bon, Nemačka)
Učesnica seminara o “Promovisanju ljudskih prava i učešća u Africi”, koji je organizovala nemačka Fondacija za međunarodnu saradnju

novembar 1993. (Zambija, širom zemlje)
Održala niz predavanja i televizijskih intervjua za policajce i zatvorsko osoblje o ulozi pravosuđa, policije, zatvorskih službenika i medija u demokratiji, pod pokroviteljstvom Udruženja pravnika Zambije  

oktobar 1993. (Nanyuki, Kenija)
Učesnica seminara o “Promovisanju većeg učešća u političkom procesu”, koji je organizovao Nacionalni demokratski institut SAD (“NDIUSA”) i kenijski Centar za edukaciju žena

februar 1993. (Stokholm, Švedska)
Učesnica seminara o “Razvojnoj saradnji za ljudska prava i demokratiju”, koji je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova Švedske, Odsek za međunarodni razvoj, saradnju i ljudska prava

februar 1993. (Maseru, Lesoto)
Vođa radionice o “Ulozi žena u pripremi nadgledanja i praćenja izbora”

1992. kao pokrovitelj Udruženja pravnika Zambijskog univerziteta održala seminar na temu: “Prava žena i dece u Zambiji, budućnost”

septembar 1987. (Najrobi, Kenija)
Predstavljala Udruženje pravnika Zambije na regionalnom sastanku žena pravnica Afrike i Bliskog Istoka u Najrobiju, Kenija od 7. do 10. septembra 1987. na temu: “Pravo i utočište”

novembar 1986. (Lusaka, Zambija)
Kao članica odbora Udruženja pravnika Zambije organizovala zajednički seminar Afričke advokatske komore i Međunarodne komisije pravnika (“ICJ”) na temu: “Nezavisnost sudstva i pravne struke”, održan u Lusaki od 10. do 14. novembra 1986.

avgust 1985. (Lusaka, Zambija)
Kao članica odbora Udruženja pravnika Zambije organizovala “Petu dvogodišnju konferenciju Afričke advokatske komore u Lusaki od 12. do 19. avgusta 1985”

jun 1981. (Harare, Zimbabve)
Panelista ženske konferencije o “Unapređenju položaja žena u pravosuđu”, koju je organizovalo Ministarstvo pravde Republike Zimbabve

Članstvo u udruženjima:

Udruženje sudija i sudija za prekršaje Komonvelta, Međunarodnog udruženje žena sudija