Sudija Carmel Agius

Malta
Judge Carmel Agius

Rođen je 18. avgusta 1945. u Sliemi, Malta.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je sudiju Carmela Agiusa za predsednika Mehanizma od 19. januara 2019 do 30 juna 2022. Sudija Agius prethodno je obavljao dužnost poslednjeg predsednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (“MKSJ”), i predvodio je MKSJ od novembra 2015. godine do njegovog istorijskog zatvaranja u decembru 2017, koje se odigralo u predviđenom roku. Obavljao je dužnost potpredsednika MKSJ tokom četiri godine pre nego što je preuzeo dužnost predsednika.

Sudiju Agiusa je Generalna skupština Ujedinjenih nacija prvi put izabrala za sudiju MKSJ u martu 2001. Od 2009. godine, obavljao je dužnost sudije Žalbenog veća Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i MKSJ do zatvaranja ta dva međunarodna suda u decembru 2015, odnosno decembru 2017. godine. Bio je među sudijama koje su izabrane za prve sudije Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (“Mehanizam”). Od tada je obavljao funkcije u ime Mehanizma u različitim pravosudnim stvarima, uključujući i člana Žalbenog veća u predmetu Mladić.

Tokom rada u Žalbenom veću ad hoc međunarodnih sudova, sudija Agius predsedavao je u žalbenim postupcima i MKSR i MKSJ u predmetima ĐorđevićNtawukulilyayoRenzahoPrlić i drugi i Stanišić i Župljanin. Takođe je bio član Žalbenog veća u postupcima u predmetu protiv Augustina Bizimungua, kao i predmetima GateteHategekimanaKalimanziraNdahimanaNdindiliyimana i drugiRukundoSetakoUwinkindi i Zigiranyirazo, te u postupcima u predmetima Gotovina i Markač, Lukić i LukićPerišić i Stanišić i Simatović. U prvostepenim postupcima sudija Agius je predsedavao u predmetima BrđaninOrić i Popović i drugi.

Sudija Agius je 2010. i 2011. godine koordinirao sastavljanje Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma, koji je Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija prihvatio, i koji su usvojile sudije Mehanizma. Prethodno je predsedavao Komisijom za Pravilnik MKSJ od 2003. godine, a takođe je dugo godina bio član Kolegijuma Međunarodnog suda.

Pre nego što je izabran za sudiju MKSJ, sudija Agius je bio viši sudija Apelacionog suda Malte i Ustavnog suda Malte, a u više je navrata radio kao vršilac dužnosti vrhovnog sudije. Tokom 1992. godine bio je član Odbora za izradu pravilnika malteških sudova.

Sudija Agius se u velikoj meri bavi multilateralnim poslovima. Od 1999. do 2008, bio je član Stalnog arbitražnog suda. Od 1990. do 2001. godine bio je na čelu malteške delegacije na godišnjim sednicama Komisije Ujedinjenih nacija za sprečavanje zločina i krivično pravo u Beču. Bio je predstavnik malteške Vlade na VII, VIII, IX i X kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminaliteta i postupanju prema delinkventima. Sudija Agius takođe je predsedavao Komisijom o uzimanju iskaza od dece i radio je kao konsultant pri Komisiji Ujedinjenih nacija za ljudska prava i krivičnu proceduru u Nepalu.

U periodu od 1996. do 1998. godine sudija Agius je predstavljao maltešku Vladu na sednicama Pripremnog odbora Ujedinjenih nacija za predloženo osnivanje stalnog Međunarodnog krivičnog suda. Tokom 1998. bio je vršilac dužnosti šefa delegacije i savetnik malteške Vlade na Rimskoj konferenciji o osnivanju Međunarodnog krivičnog suda (MKS), na kojoj je aktivno učestvovao u pregovorima i u ime Malte potpisao Završni dokument. Kasnije je predstavljao Maltu tokom rada Pripremne komisije Stalnog međunarodnog krivičnog suda, koja je sastavljala Pravilnik o dokazima i postupku, kao i Definicije krivičnih dela te institucije.

Od 1996. do 1999. Sudija Agius je bio prorektor Malteškog univerziteta. Autor je više publikacija i bio je član uređivačkog odbora Mediteranskog časopisa za ljudska prava (Mediterranean Journal of Human Rights) pri Malteškom univerzitetu od 1998. do 2004. Od 1989. do 2001. godine sudija Agius je bio predstavnik malteških pravosudnih institucija u Centralnom veću Međunarodnog udruženja sudija. U decembru 2015. godine dodeljen mu je malteški Nacionalni orden za zasluge.

Sudija Carmel Agius je rođen u Sliemi, na Malti, 18. avgusta 1945. Studirao je na Malteškom univerzitetu i diplomirao engleski i italijanski jezik i ekonomiju 1964. godine. Diplomu notara je dobio 1968. godine, a pravo je doktorirao 1969. godine, na istom univerzitetu.