Sudija Mustapha El Baaj

Morocco

Datum rođenja: 29. januar 1971, Meknès

Radno mesto: Kasacioni sud u Rabatu

 

 

Diplome i sertifikati:

1983.

Diploma o završenoj osnovnoj školi.

1987.

Diploma o završenoj srednjoj školi.

28. jun 1990.

Bakalaureat iz savremene književnosti, avec la mention assez bien

[sa pohvalom].

6. jul 1994.

Diploma iz primenjenog privatnog prava (specijalizacija: poslovno pravo) avec la mention assez bien [sa pohvalom].

29. oktobar 1996.

Diploma Višeg instituta za pravne studije kojom je stekao zvanje sudije avec la mention bien [sa posebnom pohvalom] (nagrada za treće mesto).

29. novembar 1997.

Sertifikat francuskog Instituta za pravne studije (dvomesečna obuka).

29. jun 1999.

Sertifikat francuskog Instituta za pravne studije (šestomesečna obuka).

16. jul 2002.

Diploma naprednih studija poslovnog prava avec la mention assez bien [sa pohvalom].

21. avgust 2004.

Test engleskog kao stranog jezika (TOEFL) – Zbir bodova: 523. TOEFL pismeni test (TWE): 4,0.

25. januar 2008.

Doktorat iz poslovnog prava, specijalizacija: pravo trgovačkih društava avec la mention très honorable [sa posebnom pohvalom].

2006.

Fulbrightova stipendija.

2006.

Jednogodišnji istraživački rad na Univerzitetu Floride, Sjedinjene Američke Države. Dva modula o pravu o bankrotstvu u Sjedinjenim Američkim Državama.

2016.

Sertifikat o završenoj obuci u Programu gostujućih međunarodnih lidera (International Visitor Leadership Program IVLP) u Sjedinjenim Američkim Državama.

2017.

Sertifikat o završenoj obuci u kontekstu pravosudne saradnje sa Južnom Korejom u Seulu.

Profesionalne aktivnosti:

od 15. novembra 1996.

prvi zamenik državnog tužioca u Osnovnom sudu u Meknèsu.

od oktobra 2008.

zamenik državnog tužioca Maroka.

od 1oktobra 2004.

gostujući profesor na Pravnom fakultetu u Meknésu.

od septembra 2013.

savetnik u Kasacionom sudu (krivično veće).

 

22 godina iskustva kao sudija u krivičnim predmetima.

Jezici:

Arapski, francuski i engleski

Stažiranja:

1997.

Obuka u Francuskoj pri Međunarodnoj pravosudnoj školi u Parizu u trajanju od dva meseca.

1999.

Obuka u Francuskoj pri Apelacionom sudu u Parizu i Višem sudu u Nantu u trajanju od šest meseci.

2003.

Stažiranje u Višem sudu u Versaju, odsek za izricanje kazni.

2006.

Poseta Sudu za bankrotsvo u Tampi (Sjedinjene Američke Države).

2016.

Poseta u svojstvu međunarodnog posetioca Sjedinjenim Američkim Državama.

2017.

Radna poseta Južnoj Koreji.

Konferencije:

Učestvovao je na više konferencija o krivičnom pravu, krivičnom poslovnom pravu, pranju novca, poslovnom pravu, itd. 

Najznačajnije publikacije:

Introduction au droit des sociétés au Maroc

La procédure de redressement judiciaire au Maroc

Le ministère public : ambiguïté des textes juridique

Le syndic face à l’action en comblement du passif

Progrès de la législation pénale en matière pénale

La communication au ministère public des affaires relatives aux procédures collectives

La société en nom collectif en droit marocain

Pourquoi un ministère public en matière des procédures Collectives ?

L’extension de la procédure aux dirigeants de l’entreprise

Un aperçu su le droit commercial au Maroc

La formation et la disparition des sociétés en droit marocain

Le commissaire aux compte en tant que source d’information

L’émergence d’un droit de l’entreprise en difficulté au Maroc

Un ministère public dépourvu de moyens d’information

La nécessité de la cessation des paiements

Le droit d’information du ministère public au USA

Le renforcement du droit d’information du ministère Public en France

Le ministère public et les procédures collectives

Y’a -t-il un ministère public en matière de procédures Collectives aux USA

Bankruptcy procedures in Morocco

Ovi članci su objavljeni na sledećim pravnim vebsajtovima: Village de la Justice, Legavox i Planète juridique.