Sudija Vagn Joensen

Danska

Sudija Vagn Joensen trenutno obavlja funkciju sudije Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (“Mehanizam”) i jedan je od troje dežurnih sudija u ogranku Mehanizma u Arushi. Sudija Joensen takođe je obavljao dužnost predsednika i predsedavajućeg sudije Pretresnog veća Međunarodnog krivičnog suda Ujedinjenih nacija za Ruandu (“MKSR”). Sudija Joensen je prvi put izabran za predsednika MKSR na specijalnom zasedanju održanom u februaru 2012. kako bi se popunilo mesto odlazeće predsednice nakon što je imenovana u Žalbeno veće. Sudija Joensen je reizabran za predsednika MKSR u aprilu 2013, i obavljao je funkciju predsednika MKSR sve do zatvaranja MKSR 31. decembra 2015.

Počeo je rad na Međunarodnom sudu u maju 2007. godine kao sudija ad litem i član Pretresnog veća III, a takođe je predsedavao Komisijom za pravilnik Međunarodnog suda od njenog osnivanja 2007. godine. Bio je potpredsednik Međunarodnog suda od avgusta 2011. do februara 2012. godine. Sudija Joensen izabran je za sudiju Mehanizma, institucije koja je naslednik MKSR i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (“MKSJ”), u decembru 2011, i obavlja dužnost dežurnog sudije u ogranku Mehanizma u Arushi od jula 2012. godine.

Pre dolaska na Međunarodni sud, sudija Joensen bio je sudija Istočnog odeljenja Visokog suda Danske u Kopenhagenu više od deset godina, a obavljao je i funkciju međunarodnog sudije u Misiji Ujedinjenih nacija na Kosovu (“UNMIK”) od 2001. do 2002. godine. Sudija Joensen je rođen 1950. godine i magistrirao je pravo 1973. godine na Univerzitetu u Aarhusu, a studirao je i na City of London College i Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard. Sudija Joensen je radio u danskom Ministarstvu pravde do imenovanja za sudiju Gradskog suda u Kopenhagenu 1982. godine. Predavao je ustavno, krivično i građansko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Aarhusu i na Univerzitetu u Kopenhagenu.