Sudija Seon Ki Park

Južna Koreja

Datum rođenja: 14. mart 1954.

Pravno obrazovanje:

Magistratura iz komparativnog prava (američka praksa)
Pravni fakultet Univerziteta George Washington, Washington D. C., Sjedinjene Američke Države 1984–1986.

Postdiplomske studije; Nacionalni univerzitet Kyungbuk (specijalizacija iz ugovornog prava i prava delikta), Taegu, Južna Koreja 1977–1978.

Diploma pravnog fakulteta; Nacionalni univerzitet Kyungbuk, Taegu, Južna Koreja 1973–1977.

Profesionalne kvalifikacije:

Član Advokatske komore Koreje (1980), član Advokatske komore Pensilvanije, Sjedinjene Američke Države (1986)

Profesionalno iskustvo:

Sudija, Međunarodni krivični sud za Ruandu, Ujedinjene nacije                        2004–2012.

Kao sudija bio sam član veća koja su izrekla brojne presude i odluke, uključujući i u sledećim predmetima:

  • Tužilac protiv Nizeyimane (2011–2012)
  • Tužilac protiv Ndindiliyimane i drugih, poznat i pod nazivom ‘Military II’ (2004–2011)
  • Tužilac protiv Kanyarukige (2009–2010)
  • Tužilac protiv Rukundoa (2007–2009)
  • Tužilac protiv Rugambarare (2007)
  • Osim toga, član sam Komiteta za pravilnik MKSR
  • Takođe sam nedavno imenovan za sudiju Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (od 2012. do danas)

Partner u Advokatskoj kancelariji Dae Dong, Seul, Koreja    2000–2004, 2012. – do danas

Pravni zastupnik Ministarstva odbrane (general-major), Korejska vojska         1998–2000.

Vrhovni vojni pravobranilac (brigadni general), Korejska vojska                      1996–1998.

Oficir u Vojnom pravobranilaštvu, Korejska vojska                                            1978–2000.

Sve vreme službovanja u Korejskoj vojsci bio sam u Vojnom pravobranilaštvu. Najvažnije funkcije i misije koje sam obavljao bile su pravni savetnik štaba, branilac, vojni tužilac i vojni sudija.

Odlikovanja:

  • Odlikovanje: Chun-Su (Nacionalni orden) 1997.
  • Predsednička medalja 1991.