Funkcije Mehanizma

U skladu s mandatom koji mu je povjeren, Mehanizam je preduzeo nadležnost nad više funkcija MKSR-a i MKSJ-a. Te ključne funkcije su objašnjene dalje u tekstu.

Pronalaženje i krivično gonjenje preostalih optuženih koji su u bjekstvu

Dve osobe koje je MKSR optužio za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine i dalje su u bjekstvu. Lociranje i hapšenje bjegunaca koje je osudio MKSR najvažniji je prioritet Tužilaštva Mehanizma.

Pročitajte više o Potrazi za bjeguncima

Žalbeni postupci

Mehanizam je odgovoran za provođenje i završetak svih žalbenih postupaka za koje je najava žalbe podnijeta nakon početka rada nadležnog ogranka Mehanizma. To mogu biti postupci po žalbama na prvostepene presude ili kazne koje su izrekli MKSR, MKSJ i Mehanizam.

Postupci preispitivanja

Mehanizam može da preispituje presude koje su izrekli MKSR, MKSJ i Mehanizam. Ukoliko se otkrije nova činjenica koja je bila nepoznata za vrijeme suđenja ili žalbenog postupka, i vijeće prihvati da bi takva činjenica, ukoliko bude dokazana, mogla biti presudni faktor u donošenju presude, može se pokrenuti postupak preispitivanja.

Ponovljena suđenja

Mehanizam takođe može voditi ponovna suđenja u predmetima koji su vođeni pred MKSR-om, MKSJ-om, odnosno Mehanizmom.

Suđenja za nepoštovanje suda i lažno svjedočenje

Mehanizam može voditi istrage, suđenja i žalbene postupke u predmetima nepoštovanja suda i lažnog svjedočenja počinjenog tokom postupaka vođenih pred MKSR-om, MKSJ-om i MMKS-om.Ta nadležnost se takođe odnosi na postupke zbog nepoštovanja suda i lažnog svjedočenja koji su proistekli iz postupaka vođenih pred MKSR-om i MKSJ-om za koje je optužnica potvrđena nakon početka rada nadležnog ogranka Mehanizma.

Predmeti proslijeđeni nacionalnim pravosudnim sistemima

U skladu s članom 6(5) svog Statuta, Mehanizam je nadležan da nadgleda predmete koje nacionalnim sudovima proslijede MKSJ ili MKSR, a uz pomoć međunarodnih i regionalnih organizacija i tijela.

Zaštita žrtava i svjedoka

Oko 7.000 svjedoka, od kojih su mnogi i sâmi bili žrtve, svjedočilo je pred MKSR-om i MKSJ-om. Za ukupno 46 procenata svih svjedoka odobrene su zaštitne mjere pred ovim međunarodnim sudovima. Mehanizam nastavlja da obezbjeđuje da svjedoci uživaju zaštitu i podršku, kako u tekućim postupcima pred Mehanizmom, tako i u okončanim predmetima vođenim pred ova dva međunarodna suda i Mehanizmom.

Pročitajte više o Svjedocima

Nadzor nad izvršenjem kazni

Osobe koje osude MKSR, MKSJ i Mehanizam šalju se na izdržavanje zatvorske kazne u jednu od zemalja koje su potpisale sporazum o izvršenju kazni. Te kazne se izvršavaju u skladu s međunarodnim standardima pritvora i primjenjivim pravom države u kojoj se kazna izdržava, pod nadzorom Mehanizma.

Predsjednik Mehanizma je odgovoran za određivanje države u kojoj će se izdržavati kazna i za nadzor izvršenja kazne, i odlučuje po zahtjevima za pomilovanje, ublažavanje kazni i prijevremeno puštanje na slobodu.

Pogledajte našu Interaktivnu mapu izvršenja kazni

Pomoć nacionalnim pravosudnim sistemima

Okončanjem mandata MKSR-a krajem 2015. godine i završetkom mandata MKSJ-a krajem 2017. godine, dodatni predmeti u vezi sa zločinima počinjenim u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji sada se vode pred nacionalnim sudovima. Shodno tome, broj zahtjeva za pomoć koji dolaze od lokalnih sudova, tužilaca i branilaca u vezi s istragama i krivičnim gonjenjem na nacionalnom nivou stalno se povećava.

Mehanizam odgovara na zahtjeve za pomoć koje upute nacionalne vlasti ili strane u postupcima pred nacionalnim sudovima u vezi sa istragama, krivičnim gonjenjem i suđenjima na nacionalnom nivou za zločine počinjene u Ruandi i na području bivše Jugoslavije. Mehanizam odgovara na zahtjeve za pomoć nacionalnih organa vlasti i drugih tako što im dostavlja dokaze, omogućuje prikupljanje informacija i na njihov zahtjev pruža tehničku podršku.

Pročitajte više o Pomoći nacionalnim pravosudnim sistemima

Održavanje građe i upravljanje arhivama

Mehanizam je odgovoran za očuvanje građe i rukovođenje arhivima MKSR-a, MKSJ-a i Mehanizma. U tim arhivima su dokumentovane istrage, optužnice i sudski postupci, zaštita svjedoka, rad koji se odnosi na pritvaranje optuženih, izvršenje kazni, kao i odnosi međunarodnih sudova sa državama, drugim organima gonjenja, međunarodnim i nevladinim organizacijama, kao i širom javnošću. Arhive se sastoje od raznih materijala, od fotografija i dokumenata do mapa i audio-vizuelnih snimaka

Arhive su vasništvo Ujedinjenih nacija i Služba Mehanizma za arhiviranje i dokumentaciju (“MARS”) ih održava u skladu s najvišim međunarodnim standardima.

Pogledajte našu online izložbu Pogled kroz otškrinuta vrata arhiva

Pročitajte više o Arhivima međunarodnih krivičnih sudova