Sudija Burton Hall

Bahami
Judge Burton Hall

Rođen: 10. decembra 1947, Nassau, Bahami

Obrazovanje:

1974. Univerzitet Karipskih ostrva, diploma L1B, s najvišom ocenom
1976. Savet za pravnu obuku Karipskih ostrva, Sertifikat o pravnom obrazovanju

Profesionalno iskustvo:

1968.-1969. stažista
1969.-1971. činovnik u Skupštini
1976. Nakon što je postao član Advokatske komore, počeo je s radom u Državnom tužilaštvu kao pravni savetnik.
1978.-1980. sudija za prekršaje i okružni sudija za prekršaje
1983.-1990. javni pravobranilac
1990. imenovan za vršioca dužnosti sudije Vrhovnog suda
1991. potvrđeno imenovanje za sudiju Vrhovnog suda (bavio se predmetima krivičnog, građanskog, ustavnog i porodičnog prava)
1997. imenovan za sudiju Apelacionog suda
1998. imenovan za predsednika Nacionalne komisije za borbu protiv kriminala
1999.-2004. član Administrativnog suda Inter-američke banke za razvoj
2001. imenovan za predsedavajućeg Vrhovnog suda i šef sudstva
2002. postao član Pravosudnog instituta Komonvelta (Dalhousie University School of Law)
2005. Generalna skupština Ujedinjenih nacije ga je izabrala za ad litem sudiju MKSJ
2009. imenovan za stalnog sudiju MKSJ i napustio funkciju predsedavajućeg Vrhovnog suda
1999.-2009. direktor programa ustavnog prava i pravosudnih sistema, Eugene Dupuch Law School (Savet za pravno obrazovanje Karipskih ostrva)

Profesionalno članstvo u udruženjima, priznanja i počasna imenovanja:

Sudija Hall je član Udruženja sudija za prekršaje i sudija Komonvelta, Udruženja pravnika Komonvelta, Međunarodnog udruženja pravnika i Međunarodnog udruženja za ustavno pravo. Takođe je pridruženi član Advokatske komore Sjedinjenih Američkih Država, pridruženi član Advokatske komore Kanade i pridruženi član Američkog društva za međunarodno pravo.

Njeno veličanstvo kraljica Elizabeta II mu je dodelila titulu viteza 2001. godine, a njegova svetost papa Jovan Pavle II imenovao ga je vitezom Reda Svetog Silvestra 2003. godine. Sudija Halle je 2004. godine dobio nagradu Pelican Alumni Peer kao izvanredni bivši student Univerziteta Karipskih ostrva, kampusa Cave Hill.