Sudija José R. de Prada Solaesa

Španija
Judge José R. de Prada Solaesa

Jose Ricardo de Prada Solaesa je rođen u Madridu 1957. godine. Studirao je pravo na Univerzitetu Complutense u Madridu, gde je diplomirao 1980. godine. Radio je kao pravnik do 1986, kada je počeo rad u španskom pravosuđu kao sudija. Stekao je diplomu Instituta za ljudska prava u Strazburu 1987. godine.

Sudija de Prada je 1988. podine postao viši sudija (Magistrado), a 1990. godine je počeo rad u Krivičnom odeljenju Nacionalnog suda Španije (Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional), krivičnom sudu specijalizovanom za istrage, prvostepene i žalbene postupke za teške zločine organizovanog kriminala, međunarodno krivično pravo  (genocid, ratni zločini, zločini protiv čovečnosti i međunarodna nadležnost), terorističke zločine i krivična dela teške korupcije sa nadležnošću nad celom državom. Bio je sudija izvestilac u predmetu Scilingo (2005), koji je bio značajan predmet u sprovođenju univerzalne nadležnosti u Španiji, u vezi sa zločinima protiv čovečnosti počinjenim za vreme diktature u Argentini.

Od 2005. do 2007. godine bio je izabran za međunarodnog sudiju Žalbenog odseka Veća za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine (Sud BiH). Između ostalog, bio je clan Žalbenog veća u predmetima Tužilac protiv Nikole Kovačevića, Tužilac protiv Radovana Stankovića i Tužilac protiv Bobana Šimšića.

Nacionalnu nagradu za ljudska prava Španskog udruženja za ljudska prava primio je 2007. godine.

U decembru 2011. sudija de Prada je imenovan za sudiju Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.  

Sudija de Prada je u svojstvu međunarodnog stručnjaka učestvovao u brojnim programima saradnje u južnoameričkim, severnoafričkim, istočnoevropskim i zemljama Sahela. Ovi programi su se odnosili na unapređenje, jačanje i prilagođavanje pravnog okvira, pravosudnog sistema i prakse kako bi se postigli međunarodni pravni standardi zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda (Kolumbija, Honduras, Kostarika, Alžir, Rumunija) kao i na vladavinu prava u slučajevima terorizma (Mali, Niger, Mauritanija). Takođe je učestvovao u primeni međunarodnih pravnih standarda u procesu tranzicijske pravde u Kolumbiji (Program Evropske unije u procesu “Justicia y Paz” kao i trenutnim mirovnim pregovorima sa organizacijom FARC).

Sudija de Prada je od 2008. Do 2011. pohađao doktorske studije međunarodnog krivičnog prava na univerzitetskom institutu Gutiérrez Mellado (Instituto Universitario Gutiérrez Mellado). Od 2014. on je osoba za kontakt pri Evropskoj mreži za istragu i krivično gonjenje za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine. Sudija de Prada je takođe održao brojna predavanja na javnim i privatnim institucijama u Španiji i inostranstvu. Učestvovao je u brojnim istragama krivičnih dela, posebno u vezi s međunarodnim krivičnim pravom, međunarodnim humanitarnim pravom, rodnim nasiljem i međunarodnom zaštitom ljudskih prava i osnovnih sloboda, međunarodnim krivičnim sudovima, međunarodnom nadležnošću i terorizmom. Takođe je objavio brojne radove o različitim aspektima krivičnog proceduralnog prava i materijalnog krivičnog prava, posebno u vezi s međunarodnim krivičnim pravom i međunarodnom zaštitom ljudskih prava.