Čelnici

Čelni ljudi Mehanizma su predsednik, tužilac i sekretar koji  dužnost obavljaju istovremeno u oba ogranka Mehanizma.

Predsednika imenuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija nakon konsultacija s predsedavajućim Saveta bezbednosti i sudijama Mehanizma. Tužioca imenuje Savet bezbednosti nakon što ga nominuje generalni sekretar. Generalni sekretar imenuje sekretara Mehanizma.

Predsednik obavlja funkciju institucionalnog šefa Mehanizma. On je zadužen za sveukupno ispunjenje mandata ove institucije i za predstavljanje Mehanizma pred Savetom bezbednosti i Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. On predsedava Sudskim većima - pravosudnim organom Mehanizma - i odgovoran je za imenovanje sudija u veća koja postupaju u predmetima kada za to postoji potreba. Predsednik Mehanizma takođe predsedava Žalbenim većem.

Tužilac je zadužen za istragu i krivično gonjenje lica iz člana 1 Statuta Mehanizma. Statut predviđa da tužilac “deluje nezavisno kao zaseban organ Mehanizma. On ili ona ne sme tražiti ni primati uputstva ni od koje vlade niti od bilo kojeg drugog izvora”.

Sekretar vodi Sekretarijat, koji je zadužen za administraciju ove institucije. Sekretarijat pomaže Sudskim većima i Tužilaštvu u obavljanju njihovih dužnosti putem pružanja usluga podrške.

Sadašnji čelni ljudi Mehanizma su Sudija Carmel Agius (predsednik), Serge Brammertz (tužilac), i Abubacarr Tambadou (sekretar).