Predsjednik Agius izvijestio Savjet bezbjednosti UN-a o napretku u radu Mehanizma © UN Photo/Loey Felipe
Predsednik Carmel Agius | © UN Foto/Loey Felipe

Izbor postupaka u toku

KABUGA, Félicien
(MICT-13-38) Pretpretresni postupak
STANIŠIĆ i SIMATOVIĆ
(MICT-15-96-A) Predžalbeni postupak
JOJIĆ, Petar i RADETA, Vjerica
(MICT-17-111-R90) Nepoštovanje suda

Izjava MRMKS-a o radu tokom COVID-19. Pročitajte više...

Predstojeći sudski događaji

Kabuga

KABUGA, Félicien (MICT-13-38)

Statusna konferencija, 03-02-2022, 14:30 CET
 

Prethodni sudski događaji

Franko SimatovicSTANIŠIĆ i SIMATOVIĆ (MICT-15-96)

Statusna konferencija, 16-12-2021, 10:30 CET
 

Nzabonimpa

NZABONIMPA, Anselme et al. (MICT-18-116)

Izricanje presude, 25-06-2021, 12:00 EAT/11:00 CEST