Arhive

Okončanjem mandata MKSR krajem 2015. i planiranim okončanjem mandata MKSJ na kraju 2017, na hiljade dužnih metara fizičkih materijala i petabajti digitalnih zapisa stvoreni tokom njihovog rada biće predati u nadležnost Mehanizma. Posvećeni timovi međunarodnih stručnjaka za arhiviranje predstavljaju okosnicu aktivnosti MRMKS. Zadatak Službe za arhiviranje i dokumentaciju je da obezbedi očuvanje I bezbednost arhiva MKSR, MKSJ i MRMKS i da omogući da oni budu dostupni. Ove zbirke su vlasništvo Ujedinjenih nacija i kao takve smatraju se nepovredivim.

Arhivski material MKSR: crkva Musha u Gikorou
Dokazni predmet P5-19, fotografija koju je načinio jedan od istražitelja u predmetu Semanza. U aprilu 1994, veliki broj civila pripadnika plemena Tutsi koji su se sklonili u crkvi Musha u opštini Gikoro ubijeni su od strane snaga Interahamwe .

Osetljive zbirke

Arhivi međunarodnih sudova su u mnogim pogledima jedinstveni. Za neke spise su potrebne posebne mere kako bi se osigurala bezbednost ili privatnost osoba čije je svedočenje obavljeno pod zaštitnim merama, poput svedočenja pod pseudonimom. S obzirom da spisi dokumentuju ekstremnu prirodu zverstava koja su počinjena u pogođenim regionima, arhivi sadrže informacije koje mogu biti vrlo uznemirujuće i potresne, te je potrebna posebna briga I pažnja prilikom njihovog pohranjivanja. Takođe jedinstvena jeste značajna količina audio-vizuelnog materijala koji je nastala tokom rada međunarodnih sudova ili im je dostavljena, a koja predstavlja specifične tehnološke izazove u vezi sa očuvanjem i omogućavanjem pristupa nezamenjivim snimcima koji su podložni oštećenjima.
 

Mnoštvo sadržaja

Arhive međunarodnih sudova dokumentuju sećanje na njihov rad i dostignuća, a takođe sadrže obilje informacija o istoriji Ruande i bivše Jugoslavije za vreme sukoba koji su se tamo odvijali devedesetih godina XX veka.
 
Ogromna kolekcija spisa sadrži sudsku praksu ova dva međunarodna suda, kao i iskaze svedoka i svedočenja žrtava i počinilaca tih zverstava, što predstavlja jednu od najkompletnijih kolekcija svedočanstava iz prve ruke o nekim od najtežih kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjenih nakon Drugog svetskog rata.

Arhivski material MKSJ: Zatočenički logor KP Dom u Foči
Dokazni predmet – crtež zatočeničkog logora KP Dom Foča, u Bosni i Hercegovini, koji je sačinio jedan od svedoka na suđenju u predmetu Krnojelac. Nesrpski civili koji su tamo bili zatočeni bili su žrtve napada, mučenja i ubistava.
Više fotografija na ICTY Flickr Gallery.

Spisi u vezi sa istragama i krivičnim gonjenjem pružaju uvid u motive i uzroke koji su doveli do tih zverstava, te stoga imaju potencijal da obrazuju i informišu u cilju prevencije kršenja međunarodnog humanitarnog prava u budućnosti.

Arhivski material MKSJ: Dokazni predmet br. P128/197
Fotografija platnenih poveza korišćenih za vezivanje ruku žrtava, pronađenih na jednom telu u masovnoj grobnici u blizini Srebrenice, Bosna i Hercegovina
Više fotografija na ICTY Flickr Gallery.

Kao ključna komponenta nasleđa oba ova međunarodna suda, arhive takođe obuhvataju teme poput pritvora optuženih, zaštite svedoka, izvršenja kazni i odnosa ovih međunarodnih sudova s državama, drugim pravosudnim institucijama, međunarodnim institucijama, nevladinim organizacijama i širom javnošću.
 

Zadovoljavanje interesa različitih korisnika

S obzirom na istorijsku važnost zbirki spisa, širok spektar korisnika će imati interes da koristi arhive. Među njima su:

  • Žrtve, članovi njihovih porodica, svedoci I zajednice u pogođenim regionima;
  • Nacionalna pravosuđa, prvenstveno u Ruandi i na području bivše Jugoslavije, koja nastavljaju borbu MKSR i MSKJ protiv nekažnjivosti u sudovima na nacionalnom nivou;
  • Predstavnici država članica i organizacija civilnog društva, kao i zainteresovani pojedinci širom sveta koji su posvećeni međunarodnom pravdi;
  • Članovi akademske zajednice, istoričari, istraživači i studenti zainteresovani da razumeju i rastumače događaje iz prošlosti;
  • Filmski producenti i autori koji žele da dokumentuju svoje priče.

Službi Mehanizma za arhiviranje i dokumentaciju (MARS) povereno je čuvanje i vođenje arhiva MKSR i MKSJ. MARS ima kancelarije u Arushi i Hagu, i arhive MKSR i MKSJ su smeštene u pripadajućem ogranku MRMKS.

  Ogranak u Arushi Ogranak u Hagu
Služba MRMKS za arhiviranje i dokumentaciju Tel.: +255 27 256 5509
ili preko Njujorka: +1 212 963 2848
marsarusha@un.org
Tel.: +31 70 512 5511
marshague@un.org