UJEDINJENE NACIJE | Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove
EN | FR |
EN | FR |

Vrijedi
koliko i hiljadu
riječi

Pencil

Online Izložba
Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove

Oko 7.000 svjedoka svjedočilo je pred Međunarodnim krivičnim sudom za Ruandu (MKSR), Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (Mehanizam).

Kroz pismene izjave i usmeno svjedočenje, svjedoci su na ovim međunarodnim sudovima iznijeli stručna mišljenja, informacije kojima su imali privilegovan pristup, te iskaze iz prve ruke o zločinima počinjenim u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji tokom 1990-ih godina.

Kako bi potkrijepili svoje izjave i svjedočenje, neki svjedoci su pravili crteže ili skice složenih koncepata, posebnih događaja ili konkretnih predmeta ili lokacija. Ove ilustracije pomažu da se objasni kako, gdje i zašto je došlo do raznih događaja ili opišu i razjasne složeni pojmovi i procesi. Povremeno, od svjedoka je takođe zatraženo da svjedoče o određenim aspektima crteža i skica koje su napravile druge osobe.

Na ovoj izložbi prikazano je više crteža i skica, koji su svi bili uvršteni u spis u sudskim postupcima pred međunarodnim sudovima. Ona istražuje razne načine na koji su ti crteži i skice korišteni u postupcima.

Protected witness image

Zaštitne
mjere za
svjedoke

Član 20 Statuta Mehanizma povjerio je Mehanizmu zaštitu žrtava i svjedoka u odnosu na MKSJ, MKSR i Mehanizam. Dok MKSJ i dalje ima odgovornost za pružanje zaštite svjedocima u tekućim predmetima pred MKSJ, Mehanizam preuzima sve funkcije koje se odnose na zaštitu žrtava i svjedoka u okončanim predmetima oba međunarodna suda, kao i u tekućim predmetima pred Mehanizmom.

Detaljnije