Međunarodni arhivski savjet održao niz ključnih sastanaka u prostorijama Mehanizma u Arushi

Mehanizam
Arusha
Međunarodni arhivski savjet održao niz ključnih sastanaka u prostorijama Mehanizma u Arushi

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS ili Mehanizam) je tokom maja 2017., u prostorijama Mehanizma u Arushi, ugostio niz od četiri skupa zajedno s Međunarodnim arhivskim savjetom (ICA). ICA, osnovan 1948. godine, je organizacija posvećena efikasnom upravljanju spisima i očuvanju, zaštiti i korištenju svjetskog arhivskog blaga. Među skupovima održanim u Arushi bili su godišnja konferencija Odjela ICA za međunarodne organizacije i stručna radionica, sastanak Izvršnog odbora ICA, sastanak Programske komisije ICA i obrazovna radionica o upravljanju arhivima. Ovim skupovima, koji su održani od 8. do 19. maja 2017, prisustovalo je gotovo 200 učesnika.

Odjel ICA za međunarodne organizacije čine arhivski stručnjaci koji predstavljaju međunarodne organizacije širom svijeta. Trodnevna konferencija i stručna radionica ovog Odjela održana je od 8. do 10. maja 2017. i prisustvovalo joj je preko 40 međunarodnih delegata, dok su desetine drugih iz cijeloga svijeta učestvovali virtualno putem on-line video prenosa.

Programska komisija ICA (PCOM), koja je pod upravom Izvršnog odbora, je nadzorno tijelo stručnih grupa, projekata i programa ICA. Godišnji sastanak PCOM-a održan je 15. i 16. maja 2017. U okviru Programa PCOM-a za Afriku, i u saradnji s Državnim arhivom Tanzanije, 17. maja je održana radionica za više od 70 državnih službenika iz Tanzanije koji su zaduženi za arhive i upravljanje arhivima.

MMKS je usvojio Univerzalnu deklaraciju o arhivima koju je pripremio ICA, a  koju je Mehanizam preveo na jezike kinyarwanda, bosanski/hrvatski/srpski i kiswahili. MMKS takođe aktivno podržava Program ICA za Afriku, petogodišnju inicijativu koja ima cilj promicanje arhiva u Africi i unapređenje nastavnog plana i programa na univerzitetima i koledžima širom kontintenta za studente arhivskih nauka i arhivske stručnjake.