Mehanizam okončao prenos spisa MKSR

Mehanizam
Arusha
Mehanizam okončao prenos spisa MKSR

Spisi Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (“MKSR”) sada su u celosti prebačeni u nadležnost Mehanizma za međunarodne krivične sudove (“Mehanizam”). Okončanje ovog procesa, koji je počeo u septembru 2013, predstavlja značajnu dostignuće u ispunjavanju obaveza Mehanizma da obezbedi da arhivi kako MKSR, tako i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (“MKSJ”) budu očuvani, dostupni i bezbedni.

Ukupno 1.950 linijskih metara fizičkih spisa i više od jednog petabajta digitalnih zapisa koje je stvorio MKSR u potpunosti su prebačeni Službi Mehanizma za arhiviranje i dokumentaciju u ogranku Mehanizma u Arushi. Linijski metri opisuju količinu prostora na policama potrebnog za pohranjivanje dokumentarnih spisa, i predstavljaju standardnu jedinicu koja se koristi za utvrđivanje količine spisa o kojima se stara neka institucija za arhiviranje. Jedan petabajt je jednak jednom milionu gigabajta podataka.

Služba Mehanizma za arhiviranje i dokumentaciju je tokom procesa prebacivanja spisa primenjivala stroge kriterijume kako bi obezbedila da spisi ostanu očuvani, sigurni i na odgovarajući način pripremljeni kako bi bili dostupni javnosti. Fizički spisi u nadležnosti Mehanizma biće premešteni u planski izgrađen prostor u objektu Mehanizma u Arushi na lokaciji Lakilaki gde će biti trajno smešteni. Digitalnim spisima će se upravljati putem sistema za očuvanje digitalnih podataka Mehanizma, koji je trenutno u poslednjoj fazi uvođenja, kako bi se obezbedilo dugoročno očuvanje tih podataka.