Formular za pristup arhivama

Koristite ovaj obrazac da biste napravili upit o evidencijama i arhivama MKSR-a, MKSJ-a i IRMCT-a. Obradićemo vaš upit u roku od dva radna dana.


Upit:

Ako se raspitujete o sudskim evidencijama, imajte na umu da su javni pravosudni podaci dostupni u bazama podataka sudskih evidencija. Međutim, ako tamo ne možete da pronađete ono što tražite, koristite ovaj obrazac. Uključite naziv i broj predmeta, kao i sve druge relevantne informacije.
Ako se raspitujete o drugim evidencijama, navedite što više podataka, npr. vrsta zapisa, datum, mesto, Tribunal.

ISKLJUČIVO za upite o audiovizuelnim snimcima sudskih ročišta za ICTR, ICTY ili IRMCT:

Napomena

Imajte na umu da će se Mehanizam potruditi da prilagodi vremenski okvir naveden u zahtevu, ali reagovanje zavisi od složenosti zahteva i radnog opterećenja Mehanizma.