Arhive


Mehanizam je zadužen za upravljanje arhivskom građom MKSR-a, MKSJ-a i Mehanizma. To uključuje čuvanje dokumenata i omogućavanje pristupa dokumentima u skladu s utvrđenim smjernicama smjernicama i procedurama.

Arhiva sadrži hiljade dužnih metara fizičkih spisa i preko 3 petabajta digitalnih podataka, uključujući dokumente, karte, fotografije, audiovizuelne snimke, predmete, baze podataka, internet stranice i druge vrste spisa. Kolektivno, ti spisi dokumentuju:

  • istrage, optužnice i sudske postupke ad hoc Međunarodnih sudova i Mehanizma;
  • njihov rad u vezi s pritvorom optuženih osoba, zaštitom svjedoka i izvršenjem kazni;
  • njihov odnos s državama i drugim organizacijama; i
  • upravljanje međunarodnim sudovima kao entitetima Ujedinjenih nacija.

Arhiva sadrži materijal koji za neke korisnike može biti uznemiravajući.

Pristup

Mehanizam omogućuje pristup arhivskoj građi u skladu sa Smjernicama za pristup dokumentima u posjedu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Molimo, imajte na umu da samo osobe starije od 16 godina mogu koristiti prostoriju za istraživački rad bez pratnje odrasle osobe.

Arhiva je smještena u oba ogranka Mehanizma. Za pristup arhivi, molimo ispunite online Formular za pristup spisima i arhivi.

Pristup sudskim spisima

Sudski spisi su spisi predmeta vođenih pred Međunarodnim sudovima koje su izradila vijeća, tužilaštvo, odbrana, Sekretarijat, optuženi i treće strane (npr. države, amici curiae). U ove spise spadaju:

  • pravni dokumenti u vezi s određenim predmetom koji su zavedeni pred sudom (npr. optužnice, zahtjevi, nalozi, odluke i presude), koji se zajedno nazivaju “Podnesci”
  • dokazi prihvaćeni u sudnici (dokazni predmeti)
  • transkripti postupaka
  • audiovizuelni snimci postupaka

Za pretraživanje ovih spisa koristi se Objedinjena baza podataka sudskih spisa (UCR) .

Izložbe

Mehanizam organizuje fizičke i online izložbe odabranog arhivskog materijala.