Arhive i spisi – često postavljana pitanja

ARHIVE

U Ujedinjenim nacijama, spis predstavlja “svaki podatak ili informaciju, bez obzira na oblik ili medij, koji Ujedinjene nacije čuvaju kao dokaz neke transakcije”.

Vidi ST/SGB/2007/5 bilten generalnog sekretara Pohranjivanje spisa i upravljanje arhivama Ujedinjenih nacija (na engleskom).

U Ujedinjenim nacijama, arhive predstavljaju “spise koji su trajno pohranjeni zbog svoje administrativne, fiskalne, pravne, istorijske ili informacijske vrednosti”.

Vidi ST/SGB/2007/5 bilten generalnog sekretara Pohranjivanje spisa i upravljanje arhivama Ujedinjenih nacija (na engleskom).

Arhive sadrže tri široke kategorije spisa MKSR, MKSJ i Mehanizma:

 1. sudske spise
 2. dokumente koji nisu deo sudskog spisa, ali se odnose na sudski postupak
 3. administrativne spise

Sudski spisi su spisi proistekli iz postupaka vođenih pred međunarodnim sudovima koji potiču od Sudskih veća, Tužilaštva, odbrane, Sekretarijata, optuženih i trećih strana (npr. država, amici curiae). Oni uključuju:

 • podneske (odnosno, naloge i odluke koje je doneo sud i podneske i zahteve strana u postupku i trećih strana)
 • dokazne predmete uvrštene u spis
 • transkripte i audio-vizuelne snimke postupaka u sudnici

Dokumenti koji se odnose na sudski postupak uključuju dokumente koji se odnose na istragu, krivično gonjenje, pritvor optuženih, zaštitu svedoka i izvršenje kazni

Administrativni spisi dokumentuju pomoćne funkcije međunarodnih sudova, kao što su kadrovski i finansijski poslovi i poslovi javnih nabavki.

Javne sudske spise međunarodnih sudova možete pretraživati online.

Trenutno još nije moguće pretraživati druge spise online. Ukoliko tražite konkretne spise, stupite s nama u kontakt u marsarusha [at] un.org (Arushi) ili marshague [at] un.org (Hagu).

Ukoliko želite pristup spisima MKSR, MKSJ ili MMKS koji potpadaju pod pravilo 86H, molimo vas da pogledate stranicu Zahtevi za pomoć.

Trenutno, neke spise možete pregledati i kopirati, a druge ne.

Možete pregledati, preuzimati i kopirati javne dokumente i fotografije iz sudskih spisa. Takođe možete pregledati i preuzimati audio-vizuelne snimke koji su zavedeni kao javni dokazni predmeti u postupcima, kao i neke audio-vizuelne snimke postupaka u sudnici.

Neki od audio-vizuelnih snimaka postupaka vođenih pred MKSR već su dostupni u bazi podataka JRAD. Ostale snimke trenutno pregledamo i učinićemo ih dostupnim čim to bude moguće.

Neki od audio-vizuelnih snimaka postupaka vođenih pred MKSJ već su dostupni u bazi podataka Sudski spisi MKSJ-a. Ostale ćemo učiniti dostupnim čim to bude moguće. Na primer, snimci svih javnih pretresa sa suđenja Karadžiću biće dostupni online od 24. marta 2016.

Ukoliko želite da pogledate audio-vizuelne snimke koji još nisu dostupni online, treba da podnesete zahtev kancelarijama u marsarusha [at] un.org (Arushi) ili marshague [at] un.org (Hagu) i navedete broj predmeta i datum(e) pretresa koji ili koje želite.

Neki dokazni predmeti uvršteni u spis su materijalni predmeti. Neki od njih su fotografisani i te fotografije se mogu pogledati online, preuzeti i odštampati. Drugi nisu ili ne mogu biti fotografisani, tako da morate posetiti arhivu da biste ih videli.

Rešeni smo da pružimo najširi mogući pristup arhivama, ali takođe imamo obavezu da zaštitimo poverljive informacije. Iz tog razloga, spisi koji sadrže poverljive informacije nisu dostupni javnosti. Mehanizam pregleda svoje poverljive spise i omogućiće pristup redigovanim verzijama tih dokumenata ili će s njih skinuti oznaku poverljivosti čim to bude moguće.

Na primer, trenutno pregledamo transkripte i audio-vizuelne snimke postupaka vođenih pred MKSR, koji su svi prvobitno označeni kao poverljivi. Zaključno s martom 2016. godine, 75% transkripata i 30% audio-vizuelnih snimaka je dostupno online i, kako izostavljamo poverljivi materijal, tako sve više tog materijala postaje dostupno.

Pristup spisima međunarodnih sudova je regulisan smjernicama Ujedinjenih nacija koje su sadržane u dva biltena generalnog sekretara:

MKSR, MKSJ i MMKS su pomogli da se oblikuje slika savremenog međunarodnog prava. Pravnici i studenti prava stoga mogu imati koristi od pretraživanja nekih od resursa sadržanih u Bazi podataka sudske prakse MKSR, MKSJ i MMKS (na engleskom). Baza podataka sudske prakse organizovana je po pravnim pojmovima i sadrži izvode iz presuda i odluka koje su doneli Žalbeno veće MKSJ od 1997. godine, Žalbeno veće MKSR od 2004. godine i MMKS od 2012. godine.

Javni sudski spisi koji se odnose na konkretne predmete vođene pred MKSR, MKSJ ili MMKS mogu se pronaći u bazi podataka JRAD ili bazi podataka Sudski spisi MKSJ-a.

Jedna od osnovnih funkcija Mehanizma je pružanje pomoći nacionalnim pravosudnim sistemima. Vidi stranicu Zahtevi za pomoć za pojedinosti i praktične informacije (na primer o podnošenju zahteva za overene kopije sudskih spisa).

USLUGE

Jesmo, otvoreni smo za javnost, samo po prethodno ugovorenom sastanku, tokom radnog vremena Mehanizma.

Naša soba za istraživanje u Arushi nalazi se u zgradi Mehanizma u Međunarodnom konferencijskom centru u Arushi,  u ulici East African Road, Arusha, Tanzanija.

Naša soba za istraživanje u Hagu se nalazi u zgradi Mehanizma na adresi Churchillplein 1, 2517 JW Hag, Holandija. Pogledajte stranicu Planiranje posete arhivama u Hagu za pristup i druge praktične informacije.

Da biste ušli u zgradu Mehanizma potrebno je da ponesete identifikacioni dokument s fotografijom. Nije potrebno da posedujete pismo preporuke.

Možete. U sobi za istraživanje postoje utičnice za napajanje električnom energijom. Ukoliko dolazite iz inostranstva, ne zaboravite da sa sobom ponesete adapter.

Možete koristiti digitalni foto-aparat bez blica.

Ručni skeneri i drugi uređaju koji emituju svetlost nisu dozvoljeni zbog štete koju mogu naneti dokumentima.

Možemo pružiti opšte savete i vršiti jednostavne pretrage dokumenata za koje ste zainteresovani, ali ne posedujemo resurse da vršimo detaljne pretrage za vas.

Možete. Ukoliko spisi nisu dostupni online, ili ako su dostupni online, ali niste u stanju da ih pregledate, možete naručiti primerke koji će vam biti poslati putem e-maila ili poštom.

Fotografiju nekog spisa možete da reprodukujete u nekoj publikaciji pod uslovom da navedete izvor i da taj spis ni na koji način ne menjate ili iskrivljujete. Međutim, tražimo da formalno navedete poreklo spisa u svakoj publikaciji ili referentnom tekstu.

Ukoliko spis koji želite da reprodukujete sadrži materijale koji su zaštićeni autorskim pravima trećih strana, ne smete da reprodukujete ili prenosite taj materijal bez dozvole nosioca autorskih prava. Sami ste odgovorni za pribavljanje takvog odobrenja.

Kada se spisi navode u fusnotama ili napomenama, uključite sledeće podatke navedenim redosledom:

 1. naziv odrednice
 2. datum odrednice
 3. broj predmeta (ukoliko je primenjivo)
 4. organizacija iz koje potiče
 5. broj spisa
 6. Mehanizam za međunarodne krivične sudove

Primer navoda u fusnoti / napomeni:
"Imenovanje branioca u postupku protiv Jean-Paula Akayesua na osnovu člana 19C Uputstva za dodelu branioca", 8. septembar 2006, ICTR-96-4, ICTR, ICTR-96-4-0729, Mehanizam za međunarodne krivične sudove.

Kada se spisi navode u bibliografiji, uključite sledeće podatke navedenim redosledom:

 1. naziv odrednice
 2. datum odrednice
 3. broj predmeta (ukoliko je primenjivo)
 4. organizacija iz koje potiče
 5. broj spisa
 6. Mehanizam za međunarodne krivične sudove

Primer navoda u bibliografiji:
Mehanizam za međunarodne krivične sudove. ICTR-96-4-0729. ICTR. ICTR-96-4. " Imenovanje branioca u postupku protiv Jean-Paula Akayesua na osnovu člana 19C Uputstva za dodelu branioca", 8. septembar 2006.

LJUDI I LOKACIJE

Informacije o svedocima možete pronaći u javnim sudskim spisima , najčešće u transkriptima i dokaznim predmetima, i u bazi podataka JRAD i u bazi podataka Sudski spisi MKSJ-a. Pretragu vršite korišćenjem imena svedoka kao ključne reči

U određenim okolnostima, sudska veća su naložila da identitet svedoka bude zaštićen. Informacije koje mogu otkriti identitet zaštićenih svedoka su poverljive i nisu dostupne javnosti.

Pogledajte stranicu Svedoci za više informacija o podršci svedocima i njihovoj zaštiti.

Informacije o konkretnim mestima mogu se pronaći u javnim sudskim spisima, najčešće u transkriptima i dokaznim predmetima, u bazi podataka JRAD i bazi podataka Sudski spisi MKSJ-a. Pretragu vršite korišćenjem imena lokaliteta kao ključne reči.

Opšte informacije o optuženim licima možete naći na stranicama "Predmeti" na vebsajtima međunarodnih sudova.

U bazi podataka JRAD i bazi podataka Sudski spisi MKSJ-a možete pronaći i javne sudske spise koji se odnose na optužena lica. Pretragu vršite korišćenjem imena optuženog ili broja predmeta.

Informacije o optuženima koji su u bekstvu možete pronaći na stranici Potraga za beguncima na vebsajtu Mehanizma.

Naloge za hapšenje i sve ostale javne sudske spise koji se odnose na optužene koji su u bekstvu možete pronaći u bazi podataka JRAD ili bazi podataka Sudski spisi MKSJ-a. Pretragu vršite korišćenjem imena optuženog ili broja predmeta.

Opšte informacije o čelnim ljudima Mehanizma možete pronaći ovde.