Izricanje Presude Žalbenog Vijeća u Predmetu Tužilac Protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića - Akreditacije i Praktične Informacije

POSTUPAK AKREDITACIJE JE SADA ZATVOREN

Izricanje presude Žalbenog vijeća u predmetu Tužilac protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove (Mehanizam) zakazano je za srijedu, 31. maja 2023. u 11:30 časova u sudinci Mehanizma u Haagu.

Javni prenos izricanja presude biće dostupan na web stranici Mehanizma s odgodom od 30 minuta na sljedećem linku: https://www.irmct.org/bcs/predmeti/mmks-prenos-sudjenja. Izricanje se može pratiti na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Akreditacija za predstavnike medija

Otvoren je postupak akreditacije za predstavnike medija koji žele prisustvovati izricanju žalbene presude.

Svi predstavnici medija koji žele da uđu u zgradu Mehanizma radi praćenja izricanja žalbene presude 31. maja 2023., moraju, najkasnije do četvrtka 25. maja 2023. u 15:00 časova, putem emaila na adresu mict-press@un.org, podnijeti zahtjev za akreditaciju u kojem će navesti:

  • ime i prezime, funkciju, broj pasoša i kontakt informacije svih predstavnika članova ekipe  (novinar, fotograf, kamerman, itd.) koji žele prisustvovati pretresu; i
  • naziv i vrstu medijske kuće (TV, radio, dnevne novine, magazin, itd.).

Pristup u zgradu biće odobren samo akreditovanim predstavnicima medija.

U auli će biti obezbjeđeni radni prostori, priključci za struju i bežična internet veza. Novinari koji namjeravaju da se u auli priključe na prijenos pretresa treba ba da ponesu kompatibilnu opremu i BNC kabl. Izricanje žalbene presude prenosiće se na engleskom, ali će audio prijenos biti dostupan na engleskom, francuskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku.

Predstavnici diplomatskog kora i drugi predstavnici javnosti koji žele prisustvovati izricanju žalbene presude treba da zahtjev za akreditaciju podnesu putem emaila na adresu mict-external-relations@un.org do četvrtka, 25. maja 2023. u 15:00 sati.

Akreditovani predstavnici medija i druge osobe biće obaviješteni putem emaila o statusu akreditacije i pojedinostima u vezi s njenim preuzimanjem do petka, 26. maja 2023. do 17:30 časova.

Video-snimanje u zgradi Mehanizma

U zgradi Mehanizma nije dozvoljeno video-snimanje. Video-snimanje sudskih postupaka vršiće ovlašteno osoblje Mehanizma, a biće dostupno priključenje na audio-vizuelni prijenos. Mediji koja žele da dobiju snimak pretresa treba da pošalju zahtjev na email adresu mict-press@un.org, Molimo vas da imate u vidu da se snimak dostavlja u MP4 formatu i da uključuje opcije za engleski, francuski, bosanski/hrvatski/srpski ili za kanal iz sudnice.

SNG vozila

U blizini zgrade Mehanizma dostupan je ograničen prostor za SNG vozila. Mehanizam ne izdaje akreditacije za SNG vozila i pomenuti prostor dostupan je po redoslijedu dolaska. Lokalne vlasti će od svih vozila koja budu parkirana na mjestima koja za to nisu predviđena tražiti da budu uklonjena.

Na raspolaganju je ograničen broj priključaka za audio i video prijenos. Međutim, medijske organizacije moraju se postarati da imaju adekvatne kablove i napajanje strujom.

Bezbjednosne procedure

Glavni ulaz

 Sve osobe koje ulaze u zgradu biće, zajdno sa stvarima koje unose, podvrgnute bezbjednosnoj provjeri. Onima koji se ne budu u potpunosti pridržavali uputstava službenika obezbjeđenja Mehanizma neće biti dozvoljen ulaz u zgradu.

Svi predstavnici medija moraju na glavnom ulazu pokazati akreditaciju, važeću novinarsku iskaznicu i važeći pasoš ili identifikacijsku ispravu s fotografijom.

 Pristup auli

Osobe s akreditacijom za pristup auli moraju ostati u tom dijelu zgrade te im neće biti dozvoljen pristup javnoj galeriji.

 Pristup javnoj galeriji

Kada uđu u zgradu, osobe kojima su izdate akreditacije za pristup javnoj galeriji sudnice dužni su proći dodatnu bezbjednosnu provjeru. Od njih će biti zatraženo da pokažu akreditacije za ulazak u zgradu i za pristup javnoj galeriji. U javnu galeriju nije dozvoljeno unositi hranu, piće, elektronske uređaje ili torbe većih dimenzija.

Sve te stvari moguće je ostaviti u pretincima na ulazu u zgradu. Ukoliko planirate koristiti prostore za odlaganje stvari u zgradi Mehanizma, molimo vas da ukalkulišete potrebno vrijeme za odlaganje stvari, a takođe imajte u vidu da Mehanizam neće biti odgovoran u slučaju da bilo šta od opreme i drugih stvari bude oštećeno ili izgubljeno.

Sudske formalnosti

Predsjedavajući sudija je odgovoran za dostojanstvo i doličnost sudskog postupka i u svakom trenutku može naložiti da se neko lice udalji iz galerije za javnost. Ulazak sudija u sudnicu najavljuje sudski poslužitelj koji će od prisutnih zatražiti da ustanu. Svi prisutni, u sudnici i javnoj galeriji, dužni su ustati i ostati na nogama dok sudije ne zauzmu svoja mjesta. Slična procedura se ponavlja po završetku pretresa, odnosno u svakom prekidu u postupku. Posjetioci treba da ostanu na nogama sve dok sudije ne izađu iz sudnice. Za više informacija molimo da konsultujete Pravila ponašanja Mehanizma.

Elektronska oprema

Osim akreditovanih predstavnika medija u auli, zabranjena je sva elektronska oprema u prostorima namijenjenim za akreditovane osobe koje nisu predstavnici medija. Ti predmeti se mogu ostaviti kod obezbjeđenja Mehanizma u pretincima na glavnom ulazu. Ukoliko koristite pretince Mehanizma, molimo Vas da planirate dodatno vrijeme za odlaganje stvari i podsjećamo da Mehanizam nije odgovoran za eventualni gubitak ili oštećenje predmeta ili opreme.

Za dodatne informacije obratite se:

Službi za odnose s javnošću                            
Tel: +31 70 512 5691; +31 70 512 5231;                                      
ili emailom na adresu mict-press@un.org           

 O predmetu Stanišić i Simatović

Biografije sudija Mehanizma imenovanih u ovom predmetu

O Mehanizmu