STANIŠIĆ i SIMATOVIĆ (MICT-15-96)

Pretresni postupak

Jovica Stanišić je bio načelnik Službe državne bezbednosti (“DB”) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (“MUP”).

Franko Simatović je bio zaposlen u Drugoj upravi DB MUP.

Pretresno veće MKSJ je obojicu optuženih oslobodilo krivice 30. maja 2013.

Žalbeno veće MKSJ je 15. decembra 2015. naložilo ponovljeno suđenje Stanišiću i Simatoviću po svim tačkama optužnice. 

Suđenje pred Mehanizmom započelo je 13. juna 2017. iznošenjem uvodne reči tužilaštva.

Dokazni postupak tužilaštva okončan je 21. februara 2019. U sudnici je saslušan ukupno 51 svedok tužilaštva.

Dana 9. aprila 2019, Pretresno veće je donelo usmenu odluku na osnovu pravila 121 Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma i odbilo zahtev za donošenje oslobađajuće presude koji je podneo tim odbrane Franka Simatovića.

Najnovije: Dokazni postupak odbrane započeo je 18. juna 2019. iznošenjem uvodne reči tima odbrane Jovice Stanišića. Svedočenje poslednjeg svedoka odbrane okončano je 8. oktobra 2020. U sudnici je saslušno ukupno 29 svedoka odbrane. Strane u postupku podnele su svoje završne pretresne podneske na poverljivoj osnovi 12. i 13. marta 2021, a iznošenje završnih reči održano je 12, 13. i 14. aprila 2021.

Optužnica

Prvobitna optužnica podnesena 1. maja 2003. Operativna optužnica podnesena 10. jula 2008.

Presuda Pretresnog veća MKSJ-a

Izrečena 30. maja 2013.

Obojica optuženih oslobođeni su krivice po svim tačkama.

Presuda Žalbenog veća MKSJ-a

Podnesena u pismenoj formi 9. decembra 2015. Izrečena 15. decembra 2015.

Žalbeno veće je naložilo da se suđenje ponovi.

Prvo stupanje pred Mehanizam

Optuženi su se pojavili pred Mehanizmom 18. decembra 2015. Obojica su se izjasnili da nisu krivi.

Pretresno veće Mehanizma

Sudija Burton Hall (predsedavajući)

Sudija Joseph E. Chiondo Masanche

Sudija Seon Ki Park

Početak pretresnog postupka

13. juni 2017.

Status predmeta

Pretresni postupak.

POSTUPAK PRED MEHANIZMOM

PRETRESNI POSTUPAK (U TOKU)

Suđenje pred Mehanizmom započelo je 13. juna 2017. iznošenjem uvodne reči tužilaštva.

Dokazni postupak tužilaštva okončan je 21. februara 2019. U sudnici je saslušan ukupno 51 svedok tužilaštva.

Dana 9. aprila 2019, Pretresno veće je donelo usmenu odluku na osnovu pravila 121 Pravilnika o postupku i dokazima Mehanizma i odbilo zahtev za donošenje oslobađajuće presude koji je podneo tim odbrane Franka Simatovića.

Dokazni postupak odbrane započeo je 18. juna 2019. iznošenjem uvodne reči tima odbrane Jovice Stanišića. Svedočenje poslednjeg svedoka odbrane okončano je 8. oktobra 2020. U sudnici je saslušno ukupno 29 svedoka odbrane. Strane u postupku podnele su svoje završne pretresne podneske na poverljivoj osnovi 12. i 13. marta 2021, a iznošenje završnih reči održano je 12, 13. i 14. aprila 2021.

PRETPRETRESNI POSTUPAK

Obojica optuženih su prvi put stupili pred Mehanizam 18. decembra 2015. i izjasnili se da nisu krivi. Dana 12. oktobra 2016, tužilaštvo je podnelo javnu redigovanu verziju svog pretpretresnog podneska (koji je na poverljivoj osnovi podnet 5. septembra 2016). Jovica Stanišić i Franko Simatović su 7. novembra 2016. podneli svoje pretpretresne podneske na poverljivoj osnovi. U skladu s odlukom Pretresnog veća od 2. februara 2017, tužilaštvo je podnelo svoj revidirani pretpretresni podnesak 9. marta 2017, a optuženi su svoje revidirane pretpretresne podneske podneli 30. marta 2017. Pretpretresna konferencija održana je 17. maja 2017.

OPTUŽNICA

Optužnica koje je bila podignuta 10. jula 2008. pred MKSJ ostaje važeća optužnica na ponovljenom suđenju pred Mehanizmom.

U Optužnici se navodi da su Jovica Stanišić i Franko Simatović bili saizvršioci u udruženom zločinačkom poduhvatu (dalje u tekstu: UZP) koji je nastao najkasnije u aprilu 1991. i trajao barem do 31. decembra 1995. Navodi se da je cilj tog UZP bio prisilno i trajno uklanjanje većine nesrpskog stanovništva s velikih područja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Četiri tačke za zločine protiv čovečnosti

  • Progoni (tačka 1)
  • Ubistvo (tačka 2)
  • Deportacija (tačka 4)
  • Nehumana dela (prisilno premeštanje) (tačka 5)

Jedna tačka za kršenja zakona ili običaja ratovanja

  • Ubistvo (tačka 3)

ISTORIJAT POSTUPKA

PRESUDA PRETRESNOG VEĆA MKSJ

Suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću pred MKSJ trajalo je od 9. juna 2009. do 31. januara 2013.

Dana 30. maja 2013, Pretresno veće I MKSJ je, većinom glasova, zaključilo da Stanišić i Simatović nisu odgovorni za počinjenje zločina navedenih u optužnici putem učešća u UZP jer je Pretresno veće smatralo da nije dokazano van razumne sumnje da su optuženi posedovali traženu nameru da se ostvari zajednički zločinački cilj. Pretresno veće je takođe smatralo da nije dokazano van razumne sumnje da su njih dvojica planirali ili naredili te zločine. Nadalje, Pretresno veće je, većinom glasova, zauzelo stav da nije dokazano van razumne sumnje da su optuženi pomagali i podržavali te zločine. Pretresno veće je stoga, većinom glasova, oslobodilo Stanišića i Simatovića krivice po svim tačkama optužnice.

PRESUDA ŽALBENOG VEĆA MKSJ

Nakon što je tužilaštvo uložilo žalbu, Žalbeno veće MKSJ je 15. decembra 2015. delimično prihvatilo tu žalbu i poništilo oslobađajude presude. Žalbeno veće je, većinom glasova, zaključilo da je Pretresno veće pogrešilo kada je propustilo da donese zaključke o postojanju i obimu zajedničkog zločinačkog cilja koji je delilo više osoba pre nego što je zaključilo da postojanje namere kod Stanišića i Simatovića nije dokazano. Postupivši tako, Žalbeno veće je, većinom glasova, zaključilo da je Pretresno veće pogrešno primenilo pravo zato što je propustilo da presudi i da navede obrazloženo mišljenje u vezi s osnovnim elementima odgovornosti za UZP.

Žalbeno veće MKSJ je naložilo da se Stanišiću i Simatoviću ponovo sudi po svim tačkama optužnice na osnovu pravila 117(C) Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ.

Statistički podaci

Početak suđenja pred MRMKS

13. jun 2017.

 

 

 

 

 

Dokazni postupak tužilaštva

 

Započeo

13. juna 2017.

Okončan

21. februara 2019.

 

Dokazni postupak odbrane

 

Započeo

18. juna 2019.

Okončan

14. januara 2021.

 

Dani suđenja

228

 

Ukupan broj dokaznih predmeta prihvaćenih na suđenju

6311

Tužilaštvo

3860

Odbrana (Stanišić)

1449

Odbrana (Simatović)

1002

Ukupan broj svedoka pozvanih da svedoče na suđenju

80

Tužilaštvo

51

Odbrana

29

Hronologija