Izvršenje kazni 
 

Mehanizam je 1. jula 2012. godine preuzeo odgovornost za nadzor izvršenja svih kazni koje je izrekao MKSR, a 1. jula 2013. i odgovornost za osobe koje je osudio MKSJ.

Osobe kojima je za zločine osuđujuću presudu izrekao MKSR, MKSJ ili Mehanizam ne izdržavaju kazne u pritvorskim jedinicama Ujedinjenih nacija u Arushi ili Haagu, jer ove ustanove nisu zatvori. Kazne se izdržavaju u zemljama članicama Ujedinjenih nacija koje su potpisale sporazume o izvršenju kazni s Ujedinjenim nacijama za kazne koje su izrekli MKSR, MKSJ ili Mehanizam.
 
Na mapi su obilježene države koje su potpisale sporazum o izvršenju kazni i zemlje u koje su osuđena lica prebačena. Prikazani podaci obuhvataju sva osuđena lica koja su ili odslužila kazne ili se trenutno nalaze na odsluženju kazne.

Kako se određuje država u kojoj će kazna biti izvršena

Odluka o tome gdje će osuđeno lice biti poslato na izvršenje kazne donosi se u skladu s Članom 25 Statuta Mehanizma i Uputstvom o postupku kojim Mehanizam određuje u kojoj će državi osuđenik izdržavati kaznu zatvora. Proces određivanja sastoji se od 4 koraka:

  • Korak 1: Sekretar stupa u kontakt s jednom ili više država kako bi ustanovio da li su spremne da se u njima izvršava kazna.
  • Korak 2: Sekretar podnosi predsjedniku Mehanizma izvještaj, u kojem se navode države u kojima se potencijalno može izvršiti kazna i druge relevantne informacije.
  • Korak 3: Predsjednik na osnovu informacija koje mu je dostavio sekretar i drugih informacija koje eventualno zatraži, određuje državu u kojoj će kazna biti izvršena.
  • Korak 4: Sekretar izvršava ovu odluku.

Zatvorski standardi

Kazne koje su izrekli MKSR, MKSJ i Mehanizam izvršavaju se u skladu s međunarodnim zatvorskim standardima i važećim zakonima države u kojoj se kazna izvršava, pod nadzorom Mehanizma.
Zatvorski uslovi moraju biti u skladu s relevantnim standardima ljudskih prava, uključujući:

Priznate organizacije poput Međunarodnog komiteta Crvanog krsta i Evropskog Komiteta za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja redovno vrše inspekciju zatvorskih uslova kako bi obezbijedilo poštovanje međunarodnih standarda.

Pomilovanje, ublažavanje kazne ili prijevremeno puštanje na slobodu

Član 26 Statuta Mehanizma omogućava osobama kojima su zatvorske kazne izrekli MKSR, MKSR ili Mehanizam da podnesu zahtjev za pomilovanje, ublažavanje kazne ili prijevremeno puštanje na slobodu.
Odluku o tome da li će zahtjev biti odobren donosi predsjednik Mehanizma, a odluka se, osim Člana 26 Statuta, donosi u skladu s odredbama:

Kao što je navedeno u Uputstvu, molba može biti podnijeta na dva načina: od strane države u kojoj se kazna izvršava ili direktnim zahtjevom osuđene osobe. Pogledajte, na primjer prvu Odluku predsjednika Mehanizma o prijevremenom puštanju na slobodu, u postupku protiv Paula Bisengimane, od 11. decembra 2012 (na engleskom).

Države koje su potpisale sporazum s MKSR-om, u koje do danas nije prebačen nijedan osuđeni: Francuska, Ruanda, Senegal, Svazilend.
Države koje su potpisale sporazum s MKSJ-om u koje do danas nije prebačen nijedan osuđeni: Albanija, Slovačka, Ukrajina.