Svjedoci

Uspjesi Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u velikoj mjeri su zavisili od spremnosti žrtava i svjedoka da svjedoče i sarađuju s ova dva međunarodna suda. Mehanizam, koji je odgovoran za očuvanje njihovog naslijeđa, pridaje ogroman značaj kontinuitetu mjera u vezi sa zaštitom, bezbjednošću i dobrobiti žrtava i svjedoka koji su u njegovoj nadležnosti.

Oba ogranka Mehanizma imaju nezavisne Službe za podršku i zaštitu svjedoka (SPZS), odgovorne za pružanje zaštite i podrške svjedocima, uzimajući u obzir prirodu sukoba, geografsku lokaciju i kulturne okvire u kojima data Služba funkcioniše.

Odjeljenje SPZS u Arushi preuzelo je zadatke pružanja zaštite i podrške svjedocima počevši od 1. jula 2012., dok je Odeljenje SPZS u Haagu počelo s radom 1. jula 2013.

Oba odjeljenja SPZS funkcionišu kroz svoje kancelarije, u Ruandi i u Bosni i Hercegovini.

Mandat

Član 20 Statuta Mehanizma povjerio je Mehanizmu zaštitu žrtava i svjedoka u odnosu na MKSJ, MKSR i Mehanizam. Dok MKSJ i dalje ima odgovornost za pružanje zaštite svjedocima u tekućim predmetima pred MKSJ, Mehanizam preuzima sve funkcije koje se odnose na zaštitu žrtava i svjedoka u okončanim predmetima oba međunarodna suda, kao i u tekućim predmetima pred Mehanizmom.

Mehanizam je posvećen osiguravanju bezbjednosti žrtava i svjedoka u njegovoj nadležnosti tako što će nastaviti da primjenjuje više vrsta zaštitnih mjera. Takve zaštitne mjere uključuju neobjelodanjivanje identiteta svjedoka, zatvorene sudske sjednice i druge odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo svjedočenje osjetljivih žrtava i svjedoka, poput korišćenja jednosmjernog zatvorenog video linka tokom svjedočenja. U izuzetnim slučajevima, Mehanizam takođe može koristiti vansudske zaštitne mjere, poput privremene ili trajne relokacije svjedoka, u slučaju da neka od strana u postupku ili sam svjedok podnesu takav zahtjev

Mehanizam provodi svoj mandat, i pruža kontinuiranu zaštitu i podršku svim žrtvama i svjedocima, putem svoje Službe za podršku i zaštitu svjedoka (SPZS), koja je uspostavljena na osnovu pravila 32 Pravilnika o postupku i dokazima a rukovodi se Smjernicama za pružanje podrške i zaštite žrtvama i svjedocima (na engleskom), usvojenim 26. juna 2012.

SPZS pruža usluge u vezi sa procjenom i provođenjem sudskih, i gdje je to potrebno, vansudskih zaštitnih mjera u skladu s članom 20 Statuta. SPZS razmatra sve zahtjeve za zaštitu nezavisno i preduzima niz koraka kako bi odgovorila na procjenjenu visinu rizika kojem neki svjedok može biti izložen zbog svog svjedočenja. SPZS nakon toga provodi inovativne strategije za smanjivanje rizika, koje mogu uključivati savjetovanje svjedoka u vezi s kontrolom sopstvene bezbjednosti ili omogućavanje pomoći od strane nacionalnih i lokalnih organa bezbjednosti u njihovim zemljama prebivališta kako bi se odgovorilo na zabrinutost svjedoka.

Ključni element mandata zaštite jeste da SPZS pruža podršku žrtvama i svjedocima u nadležnosti Mehanizma prije, tokom i nakon njihovog svjedočenja. SPZP nastoji, onoliko koliko je to moguće, da iskustvo svjedočenja za poslijedicu nema dodatnu štetu, patnju ili traumu za svjedoka. SPZS ostvaruje redovan kontakt sa svjedocima i pruža im ključne informacije u vezi s njihovim svjedočenjem, kao i njihovim pravima, obavezama i privilegijama. Pošto svjedočenje može biti teško iskustvo za mnoge od žrtava i svjedoka, podrška uključuje psihološko savjetovanje kako bi se obezbijedila psihička i fizička dobrobit žrtava i svjedoka koji su stupili pred međunarodne sudove i Mehanizam. SPZS je takođe zadužena za transport svjedoka iz zemalja njihovog prebivališta do sjedišta Mehanizma. Ova služba obezbjeđuje pojavljivanje svjedoka pred Mehanizmom tako što im pomaže u organizovanju svih detalja u vezi s njihovom dostupnošću za svjedočenje, uključujući i organizovanje putovanja.

SPZS primjenjuje pristup osjetljiv na pol za sve mjere podrške i zaštite koje se primjenjuju na žrtve i svjedoke, uključujući savjetovanje i pružanje zdravstvene zaštite žrtvama i svjedocima. SPZS obraća posebnu pažnju na slučajeve žrtava silovanja i seksualnog nasilja.

Uspjeh službi za zaštitu i podršku na dva međunarodna suda i Mehanizmu mogu se mjeriti nedavnim statistikama o broju svjedoka koji su imali koristi od takve zaštite na dotičnim međunarodnim sudovima. Mnogima je uspješno pružena zdravstvena njega i psihološka podrška kako bi im se pomoglo da prevaziđu traumu rata i genocida.

Ogranak u Arushi

Odjeljenje SPZS u u Arushi obezbjeđuje kontinuitet funkcija koje se odnose na zaštitu i podršku svjedocima koji su svjedočili pred MKSR-om, kao i onima koji eventualno budu svjedočili pred Mehanizmom u ovom ogranku,. Otprilike 3.400 svjedoka je svjedočilo pred MKSR-om i pomoglo Međunarodnom sudu da ispuni svoj mandat da krivično goni osobe odgovorne za genocid i teške povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene na teritoriji Ruande i u njenoj okolini tokom 1994. godine. Odjeljenje SPZS u ogranku u Arushi trenutno pruža pomoć za oko 3.300 svjedoka MKSR-a i Mehanizma, jer su neki od svjedoka u međuvremenu preminuli.Gotovo 80 procenata svjedoka je sada u rasponu životne dobi od 35 do 70 godina. Dvadeset tri procenata svjedoka je ženskog pola.

Zaštita

Ključni aspekt mandata odjeljenja SPZS u Arushi predstavlja pružanje zaštite. Te mjere se primjenjuju kako bi se umanjio rizik povezan sa svjedočenjem i kako bi se  obezbijedilo da iskustvo svjedočenja izazove što je manje moguće trauma ili štete za svjedoke. Osamdeset četiri procenata svjedoka, uključujući pritvorenike, uživalo je zaštitne mjere koje su naložila pretresna vijeća i oni su svjedočili na osnovu alternativnih procedura. Na primjer, 77 svjedoka je svjedočilo putem video-konferencijske veze, a jedanaest svjedoka je svjedočilo tako što su dali izjave u skladu s pravilom 92bis Pravilnika o postupku i dokazima MKSR-a. Za nekoliko svjedoka je izvršena i relokacija. Preostalih sedamnaest procenata svjedoka, kojima nije pružana zaštita, sastojalo se od vještaka, pritvorenika bez zaštitnih mjera i svjedoka koji su se na druge načine odrekli zaštite.

Zdravstvena njega i psihosocijalna podrška

Kako bi unaprijedilo svoj mandat pružanja podrške i zaštite svjedocima prije, za vrijeme i nakon svjedočenja, Odjeljenje SPZS u Arushi svjedocima s prebivalištem u Ruandi i izvan nje pruža osnovnu zdravstvenu njegu i psihosocijalnu podršku. Takve usluge ojačavaju zaštitne mjere, koje same ne mogu odgovoriti na izazove iskustva trauma koje su žrtve i svjedoci preživjeli. Ove usluge imaju za cilj i stvaranje okruženja u kojem svjedočenje može biti i pozitivno iskustvo koje osobu ojačava. Savjetovanje psihologa, posebno za žrtve seksualnog nasilja, služi i kao sredstvo za postizanje opšteg iscjeljenja i pomirenja.

U Ruandi, gdje ogromna većina svjedoka ima prebivalište, SPZS podržava njena kancelarija u Kigaliju. Kancelarija u Kigaliju, koju je ranije vodio MKSR, osnovana 2004. godine, nastavlja da pruža osnovnu podršku svjedocima koji pate od psihičkih i fizičkih problema nastalih kao posljedica genocida, uključujući svjedokinje koje su kao posljedicu silovanja dobile HIV, osnosno sidu. Tokom prve godine postojanja, kancelarija u Kigaliju je pružila je zdravstvenu njegu za 211 žrtava i svjedoka.Tokom sedam godina svog postojanja obavila je približno 35.000 konsultacija. Kancelarija trenutno pruža pomoć za 106 žrtava i svjedoka koji žive sa HIV-om, odnosno sidom.

Dok je bila u nadležnosti MKSR-a, kancelarija u Kigaliju bila je početna stanica za sve žrtve i svjedoke koji žive u Ruandi, a koji su svjedočili pred MKSR-om. Kancelarija je procenjivala spremnost i sposobnost svjedoka da putuju 750 kilometara od Kigalija do Međunarodnog suda, odnosno do ogranka Mehanizma u Arushi, Tanzanija. Ova služba nastavlja da obavlja ovu funkciju za MRMKS.

Ogranak u Haagu

Odjeljenje SPZS u Haagu obezbjeđuje kontinuitet funkcija koje se odnose na zaštitu i podršku svjedocima koji su svjedočili pred MKSJ-om, kao i onima koji eventualno budu svjedočili pred Mehanizmom. Približno 4.650 svjedoka, , svjedočilo je pred MKSJ-om i pomoglo Međunarodnom sudu da ispuni svoj mandat da krivično goni osobe odgovorne za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije nakon 1991. godine, uspostavljen Rezolucijom 827 Savjeta bezbjednosti od 25. maja 1993. Taj broj uključuje svjedoke koji su svjedočili vise puta, one koji su svjedočili putem video-konferencijske veze i osobe koje su bile u pratnji svjedoka. Približno sedamdeset (70) procenata svjedoka trenutno je u rasponu životne dobi od 41 do 70 godine, a trinaest procenata svjedoka je ženskog pola.

Zaštitne mjere

Pružanje zaštite takođe predstavlja ključni aspekt rada Odeljenja SPZS u Haagu. Približno trideset procenata svjedoka, uključujući pritvorenike, dobilo je zaštitne mjere na osnovu naloga pretresnih vijeća, i oni su svjedočili na osnovu različitih procedura. Na primjer, 187 svjedoka je svjedočilo putem video-konferencijske veze, a 545 svjedoka je svjedočilo tako što su dali izjave u skladu s pravilom 92bis Pravilnika o postupku i dokazima MKSJ-a. Za mali procenat svjedoka je izvršena relokacija. Ocijenjeno je da su ove mjere bile potrebne kako bi se obezbijedilo svjedočenje osjetljivih žrtava i svjedoka i kako bi se oni i njihova privatnost zaštitili.

Socijalno i psihosocijalno savjetovanje

SPZS u Haagu nastavlja da svjedocima pruža specijalno za njih pripremljenu, praktičnu i psihosocijalnu podršku, uključujući i savjetovanje. Služba funkcioniše uz poštovanje najvišeg nivoa integriteta, nepristrasnosti i povjerljivosti. Služba osigurava da su svjedoci upoznati s svojim pravima i privilegijama, te da imaju jednak pristup uslugama koje ova Služba pruža. Osim što svjedocima neposredno pruža profesionalnu podršku najviših standarda, Odeljenjenje se zalaže za potrebe svjedoka u okvirima pravosudne institucije tako što prava svjedoka stavlja na dnevni red Suda.

SPZS u Haagu pomaže Kancelarija smještena u Sarajevu. Ta kancelarija je od ključne važnosti za rad sedišta Službe zato što žrtvama i svjedocima iz bivše Jugoslavije pruža jednostavan i širok pristup ogranku Mehanizma u Haagu, gdje im se pruža podrška i zaštita.

Odjeljenje SPZS je razvilo više sredstava kako bi ublažilo probleme povezane s pojavljivanjem svjedoka nakon svjedočenja. Na primjer, Kancelarija u Sarajevu je organizovala mrežu međunarodnih i nacionalnih agencija, uključujući nevladine organizacije, kako u regionu, tako i u trećim zemljama, kojima se svjedoci mogu obratiti za pravnu ili socijalnu pomoć. Identifikacija I održavanje novih kontakata u regionu je važan faktor koji pomaže SPZS da unaprijedi efikasnost i kvalitet svog rada.

Odjeci svjedočenja: Pilot-studija o dugoročnim posljedicama svjedočenja (Dataset)

Da bi se bolje shvatilo iskustvo svjedočenja, Služba za žrtve i svjedoke (SŽS) pri Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Castleberry Peace Institute pri University of North Texas (UNT) pokrenuli su 2012. godine pilot-studiju za procjenu iskustva svjedoka.

Pročitajte više i preuzmite Dataset ovdje.