Izdato uputstvo o pristupu spisima u posedu Mehanizma

Sekretarijat
Arusha, The Hague
Archives

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) u petak je izdao uputstvo o pristupu spisima u posedu MMKS (Uputstvo o pristupu), koje predstavlja institucionalni osnov za režim bezbednosti informacija i uslova pod kojim im se može pristupiti.

Uputstvo o pristupu se odnosi na sve spise u posedu MMKS, uključujući i neaktivne spise Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) koji su prebačeni u nadležnost MMKS, kao i spise i arhive koje je stvorio ili kojima upravlja sam MMKS. Spisi kojima i dalje upravlja MKSJ, uključujući i one koji se aktivno koriste na MKSJ, kao i kolekcije dokaznog materijala u posedu Tužilaštva, nisu obuhvaćeni Uputstvom o pristupu.

Uputstvo o pristupu odražava privrženost MMKS poštovanju svoje obaveze da njegov rad bude otvoren i transparentan, i potvrđuje njegovu posvećenost poštovanju principa navedenih u Univerzalnoj deklaraciji o arhivima. Njime se ističe pravo javnosti na pristup spisima i arhivima MMKS i naznačuju se kriterijumi koji se odnose na zahteve za pristup. Osim toga, Uputstvo o pristupu je u skladu s utvrđenim pravilima i standardima Ujedinjenih nacija, uključujući i ST/SGB/2012/3, uz istovremeno uzimanje u obzir jedinstvene prirode pravosudnih spisa.

U skladu s Rezolucijom Saveta bezbednosti 1966 (2010) i članom 27 svog Statuta, Mehanizam je zadužen za upravljanje arhivama MKSR, MKSJ I MMKS, njihovo očuvanje i omogućavanje pristupa.