Mehanizam pokrenuo prvu online izložbu o arhivima

Mehanizam
Arusha, Haag
Online izložba: Pogled kroz odškrinuta vrata arhiva

Mehanizam je danas otvorio svoju prvu online izložbu pod nazivom “Pogled kroz odškrinuta vrata arhiva”. 

Cilj ove izložbe je da široj javnosti omogući da pristupi arhivima Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), koji su sada u nadležnosti Mehanizma, da ih stavi u kontekst i razume njihovu vrednost.

Ova izložba sadrži izbor zanimljivih predmeta koji ilustruju raznolikost sadržaja arhiva. Među tim predmetima su fotografije objekata koji su korišćeni kao dokazi u sudnici, crteži koje su nacrtali svedoci kao i isečak iz jedne prvostepene presude koja je ušla u istorijske anale.

Ova izložba, koja je dostupna na vebsajtu Mehanizma, ima za cilj da posetiocima omogući interaktivno iskustvo. Svaki od predmeta sadrži detaljan opis i linkove na baze podataka u kojima se mogu pronaći drugi povezani spisi.

Ova izložba predstavlja priliku za osvrt na mnoge aspekte koji ovi spisi poseduju: oni dokumentuju pravosudni postupak dok istovremeno opisuju konkretne događaje koji su deo šireg konteksta. Ovi arhivi takođe pomažu da se na opipljiv način prikaže sva kompleksnost događaja koji su se odigrali u Ruandi i na području bivše Jugoslavije.