Mehanizam usvojio Univerzalnu deklaraciju o arhivima na Međunarodni dan arhiva

Mehanizam
Arusha, Haag
Universal Declaration on Archives

Pridružujući se ovogodišnjem obeležavanju Međunarodnog dana arhiva širom sveta, Mehanizam za međunarodne krivične sudove (Mehanizam) pridružio se danas UNESCO-ovoj Univerzalnoj deklaraciji o arhivima (Deklaracija), postavši tako prva institucija iz sistema Ujedinjenih nacija koja je potpisala Deklaraciju na upravnom nivou.

Deklaracija naglašava ulogu koju arhivi imaju u modernom društvu i promoviše bolje razumevanje i svest o arhivima. Održavanje i omogućavanje pristupa arhivima međunarodnih krivičnih sudova za Ruandu i bivšu Jugoslaviju je jedna od osnovnih komponenti mandata Mehanizma. Sekretar Mehanizma g. John Hocking primetio je da "prihvatanjem Deklaracije, Mehanizam potvrđuje svoju posvećenost najboljim metodama za vođenje arhiva, uključujući pristup arhivima, i prihvata ključnu ulogu arhiva u vidu njihovog doprinosa unapređenju ljudskog društva kroz očuvanje sećanja".                    

Deklaraciju je pripremio Međunarodni arhivski savet, a UNESCO ju je usvojio 10. novembra 2011. godine. Pored država članica UNESCO-a, Deklaraciju je prihvatilo preko tri hiljade pojedinačnih potpisnika, kao što su državni arhivi, regionalne međuvladine organizacije, univerziteti i nevladine organizacije širom sveta.

Videti verzije Deklaracije na bosanskom, hrvatskom ili srpskom, engleskom, francuskom i kinijaruanda jeziku.