Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima

Program Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) nastoji da kod građana država nastalih raspadom Jugoslavije unaprijedi znanje i razumijevanje činjenica utvrđenih pred MKSJ-om i Mehanizmom u vezi sa zločinima počinjenim tokom ratova devedesetih. U tom pogledu, PMI se trudi da doprinese procesima tranzicione pravde i pomogne jačanje vladavine prava u regionu Zapadnog Balkana.

Pročitajte više


PMI Vijesti


PMI učestvovao u panel diskusiji povodom objavljivanja publikacije o opsadi Sarajeva

Haag, 15 septembar 2022

PMI učestvovao u panel diskusiji povodom objavljivanja publikacije o opsadi Sarajeva

Koordinatorka za rad sa mladima Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) Anisa Sućeska učestvovala je 15. septembra 2022. u panel diskusiji povodom objavljivanja publikacije…

 

Niz sastanaka PMI-ja sa predstavnicima nacionalnih udruženja nastavnika istorije Zapadnog Balkana

Haag, 27 avgust 2022

Niz sastanaka PMI-ja sa predstavnicima nacionalnih udruženja nastavnika istorije Zapadnog Balkana

Predstavnice Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) – koordinatorka za mlade Anisa Sućeska i saradnica za odnose sa javnošću Sara Vukićević – odžale su niz sastanaka sa…

 

PMI učestvovao u Letnjoj školi tranzicione pravde u Severnoj Makedoniji

Haag, 25 avgust 2022

PMI učestvovao u Letnjoj školi tranzicione pravde u Severnoj Makedoniji

Predstavnica Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održala je 25. avgusta 2022. uvodni govor na prvom panelu Letnje škole pod nazivom Tranziciona pravda kroz…

 

MIP održao predavanje o zločinima počinjenim na Kosovu

Haag, 8 avgust 2022

MIP održao predavanje o zločinima počinjenim na Kosovu

Predstavnik Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održao je 9. avgusta 2022. u Prizrenu predavanje za grupu od 20 mladih o sudski utvrđenim činjenicama u vezi sa…