Rad s mladima

U sklopu svojih aktivnosti, PMI organizuje aktivnosti namijenjene ne samo mladim ljudima, već i nastavnicima i profesorima istorije u bivšoj Jugoslaviji kako bi nove generacije mogle bolje da razumiju zločine počinjene u sukobima tokom devedesetih godina.

PMI u svojim aktivnostima usvaja savremen i inkluzivan pristup, daje mladima priliku da se informišu, i da kroz razgovor razmenjuju znanja i iskustva, te bolje shvate nedavnu prošlost svojih država.

Regionalni program univerzitetskih predavanja

Regionalni program univerzitetskih video predavanja, pod naslovom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ”, ima za cilj da studentima prava iz bivše Jugoslavije produbi znanje o tim zločinima i o načinu na koji se njima bavio MKSJ. Program okuplja studente prava sa različitih univerziteta iz cijelog regiona. Oni prisustvuju predavanjima koja drže najviši zvaničnici Mehanizma i pravnici sa dugogodišnjim iskustvom u predmetima pred MKSJ-om.

Predavanja omogućuju studentima ne samo da steknu znanje, stručnost i razumijevanje međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava, već služe kao platforma za dijalog studenata prava iz regije.

Do sada, u Regionalnom programu univerzitetskih predavanja učestvovali su studenti prava sa sljedećih univerziteta:

 • Univerzitet Union u Beogradu
 • Univerzitet Donja Gorica
 • Univerzitet u Nišu
 • Univerzitet u Podgorici
 • Univerzitet u Prištini
 • Univerzitet Hadži Zeka u Peći
 • Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet i Fakultet političkih nauka
 • Univerzitet Sv. Ćirilo i Metodije u Skoplju
 • Sveučilište u Splitu
 • Sveučilište/Univerzitet u Vitezu
 • Sveučilište u Zagrebu
 • Univerzitet u Zenici

Obuka za nastavnike i profesore istorije

Nastojeći da informiše i zainteresuje mlade ljude u regiji, PMI je za nastavnike i profesore istorije organizovao niz radionica za obuku u korištenju arhive MKSJ-a i Mehanizma u obrazovnom procesu.

Cilj obuke je produbljivanje stručnosti i znanja nastavnika i profesora istorije iz bivše Jugoslavije, kako bi svojim učenicima  na kvalitan i utemeljen način mogli držati predavanja o ratovima iz devedesetih godina i zločinima počinjenim u tom periodu. Po završetku obuke, nastavnici i profesori steći će veću stručnost za pripremu zanimljivih, činjenično utemeljenih predavanja o nedavnoj prošlosti regije, uz pomoć dokumenata i sudski utvrđenih činjenica preuzetih iz predmeta MKSJ-a i Mehanizma.

Radionice i nastavni materijal pripremljeni su u saradnji s Evropskim udruženjem nastavnika i profesora istorije (EUROCLIO) i udruženjima nastavnika i profesora istorije iz država bivše Jugoslavije.