Predavanje za student prava iz Crne Gore

Sekretarijat
Podgorica
MIP lecture for Montenegrin law students

Predstavnica Programa Mehanizma za informisanje zajednica pogođenih sukobima (PMI) održala je 26. oktobra 2023. predavanje za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Podgorici

Koordinatorka PMI za rad sa mladima Anisa Sućeska predstavila je tokom predavanja pregled arhivske građe Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam). Predavanje je omogućilo studentima da se upoznaju sa arhivskim izvorima i dokaznim predmetima dostupnim kroz bazu podataka oba suda. Pored toga, studenti su imali priliku da saznaju kako da koriste istraživačke alate tih baza podataka i kako da efikasno vrše pretragu internet stranica MKSJ i Mehanizma.

Gospođa Sućeska je studentima takođe predstavila i Regionalni program univerzitetskih video predavanja PMI (Program), pod nazivom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred MKSJ“. Univerzitet u Podgorici jedan je od šest univerziteta iz regiona koji su prvi pristupili Programu pokrenutom 2019. godine. Peti ciklus Programa, koji se održava svake od poslednjih pet godina, počeo je 2. novembra 2023. i okupio je više od 200 studenata prava i političkih nauka sa 15 različitih fakulteta iz celog regiona bivše Jugoslavije. Predavanja imaju za cilj da pokrenu dijalog i unaprede znanje studenata o događajima iz nedavne prošlosti regiona, radu i doprinosu MKSJ i načelima međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog humanitarnog prava

PMI nastoji da doprinese podizanju svesti i znanja među zajednicama pogođenim sukobima o ratnim zločinima počinjenim u bivšoj Jugoslaviji tokom sukoba 1990-ih, na osnovu rada MKSJ i Mehanizma. PMI finansijski podržava Evropska unija.