Dodatni materijali


DODATNI MATERIJALI


Zahvaljujući nizu digitalnih sadržaja koje PMI objavljuje online, sada je jednostavnije upoznati se i bolje razumijeti zaključke MKSJ-a i Mehanizma o zločinima počinjenim u bivšoj Jugoslaviji tokom sukoba devedesetih godina.

Kratki informativni video snimci, online izložbe, paketi digitalnih informacija i podkasti na engleskom i bosanskom/hrvatskom/srpskom dostupni su na ovoj internet stranici i na platformama Mehanizma na društvenim mrežama.

Digitalni materijal je sačinjen na osnovu arhivskog materijala MKSJ-a i Mehanizma, i obuhvata iskaze svjedoka, originalni audiovizuelni materijal, vojne i policijske izvještaje, forenzičke dokumente.


DIGITALNI PRIRUČNICI


Digitalni priručnici sadrže pregled predmeta pred MKSJ/MRMKS, izbor arhivske građe, video zapisa i infografika koje je proizvela PMI za kampanje na društvenim mrežama.


  • Pad Vukovara
  • Opsada Sarajeva
  • Zločini u Sušici
  • Zločini u čelebićima
  • Zločini u Uzdolu
  • Zločini u Stupnom Dolu
  • Genocid u Srebrenici
  • Operation Storm
  • Zločini u Kamenici
  • Remember Kosovo Crimes

ONLINE IZLOŽBE


Online izložbe koje je proizveo PMI prikazuju određene zločine za koje je počiniocima suđeno pred MKSJ/Mehanizmом, pružajući posetiocima priliku da steknu znanje o sudskim nalazima na pristupačan i interaktivan način.


Online izložba Hronologija genocida