O Programu

Program Mehanizma za informisanje (PMI) zajednica pogođenih sukobom inicijativa je Službe Mehanizma za odnose s javnošću, u partnerstvu s Evropskom unijom, čiji je cilj da se stanovnici i zajednice u državama bivše Jugoslavije bolje upoznaju i bolje razumiju činjenice o zločinima počinjenim na tom području za vrijeme sukoba devedesetih godina prošlog stoljeća.

Cilj PMI je da doprinese procesu tranzicione pravde i jačanju vladavine prava na području zapadnog Balkana. U tom pogledu, PMI se oslanja na arhive MKSJ-a i Mehanizma, kao i na njihovo sveukupno naslijeđe, kako bi javnosti pružio činjenično utemeljenu sliku zločina počinjenih tokom sukoba – posebno putem predmeta u kojima su ti sudovi izrekli presude.

Cilj PMI je da angažuje sljedeće ključne aktere u državama bivše Jugoslavije:

  • udruženja žrtava
  • mlade ljude
  • prosvjetne radnike
  • sredstva javnog informisanja
  • organizacije civilnog društva i
  • akademsku zajednicu. 

Kao nasljednik Outreach programa MKSJ-a, PMI nastavlja podržavati posleratni napredak i nastojanja za postizanje trajnog mira na području bivše Jugoslavije.