Izbor postupaka u toku

STANIŠIĆ i SIMATOVIĆ
(MICT-15-96) Pretresni postupak
KABUGA, Félicien
(MICT-13-38) Pretpretresni postupak
JOJIĆ, Petar i RADETA, Vjerica
(MICT-17-111-R90) Nepoštovanje suda

Izjava MRMKS-a o radu tokom COVID-19. Pročitajte više...

Prethodni sudski događaji

Franko SimatovicSTANIŠIC, Jovica i SIMATOVIC, Franko (MICT-15-96)

Izricanje presude, 30-06-2021, 15:00 CEST
 

Nzabonimpa

NZABONIMPA, Anselme et al. (MICT-18-116)

Izricanje presude, 25-06-2021, 12:00 EAT/11:00 CEST
 

Mladic

MLADIC, Ratko (MICT-13-56)

Izricanje presude, 08-06-2021, 15:00 CEST