Izbor postupaka u toku

TURINABO, Maximilien et al.
(MICT-18-116 ) Pretresni postupak
STANIŠIĆ i SIMATOVIĆ
(MICT-15-96 ) Pretresni postupak
MLADIĆ, Ratko
(MICT-13-56 ) Žalbeni postupak
KABUGA, Félicien
(MICT-13-38 ) Pretpretresni postupak

Izjava MRMKS-a o radu tokom COVID-19. Pročitajte više...

Predstojeći sudski događaji

Kabuga

KABUGA, Félicien (MICT-13-38)

Statusna konferencija, Odgođeno
 

Prethodni sudski događaji

Turinabo

TURINABO i svi (MICT-18-116)

Glavni pretres, 24-11-2020, 10:00 (EAT) / 8:00 (CET)

UN75 and International Justice