Izbor postupaka u toku

TURINABO, Maximilien et al.
(MICT-18-116 ) Pretresni postupak
STANIŠIĆ i SIMATOVIĆ
(MICT-15-96 ) Pretresni postupak
MLADIĆ, Ratko
(MICT-13-56 ) Žalbeni postupak
KABUGA, Félicien
(MICT-13-38 ) Pretpretresni postupak

Izjava MRMKS-a o radu tokom COVID-19. Pročitajte više...

Predstojeći sudski događaji

Stanisic

STANIŠIĆ i SIMATOVIĆ (MICT-15-96)

Završni argumenti, 13-04-2021, 9:00 - 16:30 CEST
 

Prethodni sudski događaji

Turinabo

TURINABO i svi (MICT-18-116)

Glavni pretres,  09-04-2021 10:00 EAT

UN75 and International Justice