Izbor postupaka u toku

KABUGA, Félicien
(MICT-13-38) Pretpretresni postupak
STANIŠIĆ i SIMATOVIĆ
(MICT-15-96-A) Predžalbeni postupak
JOJIĆ, Petar i RADETA, Vjerica
(MICT-17-111-R90) Nepoštovanje suda

Predstojeći sudski događaji

Kabuga

KABUGA, Félicien (MICT-13-38)

Glavni pretres, 05-10-2022, 10:00 CEST/11:00 EAT
 

Prethodni sudski događaji

Franko SimatovicSTANIŠIĆ i SIMATOVIĆ (MICT-15-96-A)

Statusna konferencija, 22-09-2022, 14:30 CEST