Izbor postupaka u toku

KABUGA, Félicien
(MICT-13-38) Pretpretresni postupak
STANIŠIĆ i SIMATOVIĆ
(MICT-15-96-A) Predžalbeni postupak
JOJIĆ, Petar i RADETA, Vjerica
(MICT-17-111-R90) Nepoštovanje suda

Predstojeći sudski događaji

Kabuga

KABUGA, Félicien (MICT-13-38)

Glavni pretres, 23-03-2023, 10:00 CET/12:00 EAT
 
 

Franko SimatovicSTANIŠIĆ i SIMATOVIĆ (MICT-15-96-A)

Statusna Konferencija, 17-05-2023, 14:30 CET