Sekretarijat

Courtroom Arusha
 

Sekretarijat pruža pravnu, administrativnu, političku i diplomatsku podršku u oba ogranka Mehanizma. Funkcije Sekretarijata uključuju:

Sekretarijat je takođe odgovoran za sve administrativne usluge, uključujući službu obezbjeđenja, jezičke usluge, ljudske resurse i administrativnu podršku svim organima Mehanizma. On je takođe odgovoran za rukovođenje budžetom, kao i za njegovu pripremu i predočavanje državama članicama UN-a.

Sekretar je šef Sekretarijata. Sekretara imenuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija i on je šef entiteta, kojem je generalni sekretar delegirao upravnu vlast nad ljudskim, finansijskim i fizičkim resursima Mehanizma. Sekretar vodi računa da se na Mehanizmu primjenjuju pravila i propisi vezani za osoblje Ujedinjenih nacija i druge administrativne odluke UN-a. Kako je predviđeno u Statutu Mehanizma, sekretaru u radu pomaže po jedan nadležni službenik u svakom ogranku Mehanizma, kao i drugo kvalifikovano osoblje koje imenuje generalni sekretar na preporuku sekretara.