Sekretar

Mr. Abubacarr M. Tambadou

Gdin. Abubacarr M. Tambadou

Gambija

Sekretar Mehanizma od 1. jula 2020.

Generalni sekretar je imenovao gospodina Abubacarra M. Tambadoua iz Republike Gambije za sekretara Mehanizma počevši od 1. jula 2020.

Prije toga, on je bio državni tužilac i ministar pravde Republike Gambije od februara 2017. do juna 2020. Gospodin Tambadou je rođen u Gambiji 12. decembra 1972. Diplomirao je pravo na Univerzitetu u Warwicku, Ujedinjeno Kraljevstvo, 1997., a titulu magistra u oblasti međunarodnog prava o ljudskim pravima stekao je na Školi za orijentalne i afričke studije Univerziteta u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo, 2002. Kvalifikovao se za advokata pri komori Lincoln’s Inn u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i za pravnog zastupnika pri Vrhovnom sudu Gambije, 1999.

Gospodin Tambadou ima obimno izvršno, upravno i administrativno iskustvo. Do imenovanja za državnog tužioca i ministra pravde u februaru 2017., g. Tambadou bio je specijalni pomoćnik tužioca Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Ujedinjenih nacija (dalje u tekstu: Mehanizam) od 2012. do 2017. Kao specijalni pomoćnik, g. Tambadou je radio sa tužiocima Mehanizma i predstavljao Tužilaštvo tokom uspostavljanja funkcionisanja dvaju ogranaka u Arushi i Haagu, obezbjeđujući, u tom procesu, blisku saradnju između tri organa Mehanizma.

Gospodin Tambadou takođe ima obimno procesno iskustvo u oblastima međunarodnog prava o ljudskim pravima, međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog krivičnog prava. Kao zastupnik Tužilaštva Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu (MKSR) od 2003. od 2008., g. Tambadou učestvovao je u krivičnom gonjenju četiri visoka vojna oficira umiješana u genocid u Ruandi 1994., uključujući bivše načelnike štabova ruandske Vojske i Žandarmerije. Kao zastupnik Tužilaštva u žalbenom postupku od 2008. do 2012., g. Tambadou je radio na više žalbenih predmeta koji su se bavili složenim i pionirskim međunarodnim pravnim načelima, uključujući žalbeni predmet pukovnika Theonesta Bagasore, čovjeka za koga mnogi vjeruju da je bio arhitekta genocida u Ruandi 1994.

U novije vrijeme, g. Tambadou je bio izabran, godine 2019., od strane svojih kolega u Afričkoj uniji (AU), za predsjedavajućeg Specijalizovanog tehničkog odbora Afričke unije za pravosuđe i pravne poslove. Takođe je bio izabran, 2018. godine, od strane Vijeća ministara vanjskih poslova Organizacije za islamsku saradnju (OIC) za predsjedavajućeg Ad hoc ministarskog odbora OIC-a o odgovornosti za kršenja ljudskih prava protiv pripadnika naroda Rohingya. Uspješno je inicirao i predvodio napore OIC-a u tom pogledu, kao i predmet Gambije protiv Republike Mjanmar pred Međunarodnim sudom pravde (MSP) na osnovu Konvencije o genocidu iz 1948. U januaru 2020. postigao je da MSP preduzme do sada nezabilježen korak i izda nalog o privremenim mjerama protiv Vlade Mjanmara radi zaštite pripadnika naroda Rohingya.