Sekretar

G. Olufemi Elias (Nigerija)

Sekretar Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove od 1. januara 2017.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je gospodina Olufemija Eliasa na funkciju pomoćnika generalnog sekretara, sekretara Mehanizma, i imenovanje je stupilo na snagu 1. januara 2017. godine.

Gospodin Elias je dugo godina radio kao pravnik u međuvladinim organizacijama. Bio je pravni savetnik i direktor u Organizaciji za zabranu hemijskog naoružanja (OPCW) u Hagu, gde je prethodno obavljao funkciju višeg pravnog savetnika od 2005. do 2008. godine. Od 2008. do 2013. bio je izvršni sekretar Administrativnog suda Svetske banke u Vašingtonu (što je pozicija na koju se nakratko vratio tokom 2016). Pre toga, radio je u Komisiji za kompenzacije Ujedinjenih nacija (UNCC) u Ženevi od 1998. do 2005, na funkciji pravnog savetnika pri sekretarijatu njenog Upravnog odbora, i nakon toga kao specijalni pomoćnik izvršnog sekretara Komisije za kompenzacije Ujedinjenih nacija.

Gospodin Elias je karijeru započeo na univerzitetu. Pre zaposlenja u UNCC, bio je profesor međunarodnog prava na King’s College u Londonu, a predavao je međunarodno pravo i na drugim univerzitetima. Gostujući je profesor međunarodnog prava na Univerzitetu Queen Mary u Londonu. Diplomirao je iz prava na Univerzitetu u Oksfordu, magistrirao iz međunarodnog prava na Univerzitetu u Kembridžu i doktorirao iz međunarodnog prava na Univerzitetu u Londonu. Gospodin Elias je viši advokat i zastupnik pri Vrhovnom sudu Nigerije.

Gospodin Elias je pridruženi član Instituta za međunarodno pravo (Institut de Droit International). Autor je i urednik više knjiga i članaka o različitim aspektima međunarodnog prava.