Tužilaštvo

Tužilaštvo je zaduženo za istrage i krivično gonjenje lica u nadležnosti MRMKS u skladu sa Statutom. Tužilac deluje nezavisno i ne traži niti dobija instrukcije od vlada, drugih organa MRMKS, međunarodnih organizacija ili bilo kog drugog izvora. Tužilaštvo se sastoji od tužioca i po jednog službenika zaduženog za Tužilaštvo, kojeg imenuje tužilac, u oba ogranka Mehanizma, te drugog kvalifikovanog osoblja koje podržava rad Tužilaštva.

Tužioca imenuje Savet bezbednosti na predlog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija na četvorogodišnji mandat koji može biti produžen. Tužilaštvo ima mali broj zaposlenih koji rade u oba ogranka, što je u skladu sa redukovanim funkcijama Mehanizma. Zaposlene u Tužilaštvu imenuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija na predlog tužioca. Tužilaštvo takođe vodi spisak kvalifikovanog potencijalnog osoblja u pripravnosti – često osoba s relevantnim iskustvom na MKSJ ili MKSR – kako bi održao malu i efikasnu strukturu koja može odgovoriti na potrebe za budućim pravosudnim aktivnostima.

Tužilaštvo obavlja vise zadataka koji su mu povereni mandatom. Osam lica protiv kojih je MKSR podigao optužnice za genocid, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine i dalje je u bekstvu. Očekuje se da trojici od njih bude suđeno pred Mehanizmom, dok su predmeti protiv preostale petorice prosleđeni Ruandi radi suđenja. Lociranje i hapšenje tih lica predstavlja prioritet za Tužilaštvo Mehanizma.

Jedna od primarnih funkcija Tužilaštva je vođenje postupaka. To uključuje ekspeditivno završavanje prvostepenih, ponovljenih i žalbenih postupaka, te postupaka preispitivanja protiv bivših optuženih pred MKSR, MSKJ ili drugih lica, prema odredbama Statuta MRMKS.  Rad Tužilaštva je takođe usredsređen na pružanje podrške nacionalnim pravosudnim vlastima. Dostavljanjem dragocenih dokaza i ekspertize nacionalnim pravosudnim institucijama, tužilac MRMKS aktivno pomaže dodatne napore na pozivanju na odgovornost za zločine počinjene u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji u okviru nacionalnih pravosudnih sistema u tim zemljama.

Tužilaštvo takođe nadgleda predmete koji su prosleđeni nacionalnim sudovima kako bi se obezbedilo pravično i nepristrasno presuđivanje. Takođe obavlja druge rezidualne funkcije, poput pripreme za eventualna suđenja I rukovođenja arhivima Tužilaštva.